Marek Chudoba ukończył studia wyższe licencjackie, jak i magisterskie na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, na kierunku politologia i nauki społeczne.

 • Studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Ukończył studium bankowości w Dolnośląskiej Szkole Bankowej uzyskując tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego, przyznawany przez Zarząd Banków Polskich
 • Jest absolwentem Technikum Hodowlanego w Nawojowej

Wykształcenie uzupełniające:

 • Studium Prawa Europejskiego Warszawa - konsultant zarządzania projektami infrastrukturalnymi
 • Studium Prawa Europejskiego - Studium Dobrej Administracji

Praca społeczna i samorządowa:

 • 1990 – 1994        Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czchowie
 • 1990 – 1994        Członek Rady Gosp. Banku BS we Wrocławiu
 • 1993 – 1998        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tarnowskiej Izby Rolniczej, Delegat Gminy Czchów
 • 1994 – 1998        Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
 • 1998 – 2002        Radny Rady Miejskiej w Czchowie
 • 2002 – 2005        Prezes Zarządu Spółki z o.o. EUROGIEŁDA Czchów-Jurków
 • od 2005 r.           delegat Gminy w Spółce z o.o. EUROGIEŁDA Czchów-Jurków
 • od 2005 r.           Prezes Zarządu Gminnego Oddziału OSP RP
 • 2002 – 2014        Członek Zarządu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego
 • od 2014 r.           Prezes Zarządu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego
 • od 2008 r.           Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego
 • od 2003 r.           członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej
 • od 2002 r.           Przewodniczący Rady Społecznej GZOZ w Czchowie
 • od 2015 r.           członek powiatowej Rady Społecznej SP ZOZ w Brzesku
 • od 2003 r.           delegat Gminy w Tarnowskiej Agencji Rynku Rolnego
 • od 2003 r.           delegat Gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski
 • od 2003 r.           delegat Gminy w Małopolskim Forum MiSTIA przy Fundacji Rozwoju Demokracji w Krakowie

Praca zawodowa

W sektorze rolnictwa od 1976 r. do 1989 r., w spółdzielczości bankowej jako prezes i dyrektor banku w okresie od 1990 r. do 2002 r., w samorządzie gminnym jako Burmistrz Czchowa od 2002 r. do dzisiaj. Jednocześnie prowadzi własne gospodarstwo specjalistyczne (ogrodnictwo, hodowla).

Odznaczenia

 1. Tytuł honorowy – Zasłużony dla Gminy Czchów
 2. Srebrny Krzyż Zasługi
 3. Medal Edukacji Narodowej
 4. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
 5. Honorowa Odznaka im. Franciszka Stefczyka ”Za zasługi dla spółdzielczości bankowej”
 6. Brązowy „Medal Zasługi Łowieckiej” Polskiego Związku Łowieckiego