Jak co roku dzieci i młodzież z terenu Gminy Czchów wraz z opiekunami włączyli się w ogólnopolską akcję sprzątania świata. Tegoroczna akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii Covid-19. Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej placówki oświatowe z terenu gminy Czchów nie zawiodły i chętnie przystąpiły do udział w tym jakże ważnym przedsięwzięciu - liczba osób objętych kampanią promującą segregacje to 765 osób!

Uczniowie wraz z opiekunami  zbierali śmieci pozostawione zarówno w najbliższym otoczeniu terenów szkolnych, jak i pobliskich lasach oraz terenach przydrożnych. O bezpieczeństwo i komfort „pracy” dzieci i młodzieży zadbała Gmina Czchów we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzesku, zapewniając worki na śmieci, rękawiczki oraz organizując odbiór i utylizację zebranych odpadów.

Podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czchów w 2019 roku

  1. Firma Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482
  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk, Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno

Czytaj więcej...    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg załączonego harmonogramu).

    Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

    Wszystkich zainteresowanych mieszkańców prosimy o wystawienie odpadów wielkogabarytowych przed posesję (do drogi gminnej) do godz. 7.00 w dniu odbioru.

     Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła ponowne przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej w systemie BDO, dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 tj.:

Czytaj więcej...    Burmistrz Czchowa przypomina o konieczności zgłaszania zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z licznymi powrotami osób z zagranicy oraz osób uczących się (mieszkających do tej pory poza obrębem gminy np. w internatach, w akademikach, na stancjach, itp.).

WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZCHÓW:

Czytaj więcej...     Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg. załączonego harmonogramu).

    Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Czytaj więcej...Szanowni Mieszkańcy!

    W związku z wejściem w życie  nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwałą Rady Miejskiej w Czchowie w dniu 30 grudnia 2019 r. zostały wprowadzone zmiany w systemie gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy. Zmianie uległy zasady zbierania odpadów komunalnych oraz wzory deklaracji. Zmienione zostały również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmieniony nr konta na który należy je wpłacać.