belka TOT
     Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
     Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Iwkowa, Pleśna, Ryglice, Szczurowa, Tuchów oraz Zakliczyn.

    Na terenie Gminy Czchów realizowane będzie następujące zadanie: „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza Zamkowego”.

     W ramach tego zadania planowana jest odbudowa znajdującej się po północnej stronie zamku wieży bramnej w jej historycznym obrysie. Ponadto, częściowo odbudowane zostaną istniejące mury obronne, których korona zabezpieczona zostanie balustradami oraz suteryny ówczesnego budynku mieszkalnego. Zostanie tam uruchomiona powierzchnia wystawiennicza i muzealna. Na stropie tej kondygnacji utworzona zostanie też platforma widokowa z szeroką panoramą na dolinę rzeki Dunajec.

     Zaprojektowano wykonanie dziedzińca obniżonego do poziomu historycznego, który został ustalony na podstawie przeprowadzonych badań archeologicznych. Przebudowane zostaną schody do wieży zamkowej, historycznie zwane schodami do „stróżówki”. Powstaną dwa drewniane pomosty – w miejscu pierwotnego, historycznego  powstanie pomost pieszy  nad Doliną, drugi – nad fosą przy murze baszty bramnej. W celu wyeksponowania obiektu zamek zostanie oświetlony.  

     W celu podniesienia atrakcyjności terenu i wzbogacenia oferty turystycznej zakupione zostaną repliki ciężkiego uzbrojenia z okresu XVI-XX wieku m. in. armaty, broń używana w czasach średniowiecza. Powstanie również miejsce na wzór średniowiecznej kuźni, gdzie wytwarzane będą monety z logo herbu Czchowa.

Okres realizacji: 02.05.2016-31.12.2018

Całkowita wartość projektu: 7 041 749,05 zł

Wartość dofinansowania: 4 628 363,95 zł

Wartość projektu w części dotyczącej Gminy Czchów : 1 800 000,00 zł

Dofinansowanie części dotyczącej Gminy Czchów: 1 214 999,97 (67,50% kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr).

Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.lot.tarnow.pl

Chcesz wiedzieć więcej na temat powstających w subregionie tarnowskim przedsięwzięć ?

Już dziś zapisz się do newsletteru na stronie Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i bądź na bieżąco informowany o wydarzeniach w ramach powstającej infrastruktury.