belka TOT
      Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

     Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Iwkowa, Pleśna, Powiat dąbrowski oraz miasto Tarnów.

     Na terenie Gminy Czchów realizowane będzie następujące zadanie: „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów „NA SZLAKU MILITARNO - HISTORYCZNYM” – budowa oferty turystycznej Gminy Czchów”

     W ramach tego zadania na terenie Wzgórza przeprowadzone będą prace restauratorskie i konserwatorskie przy dwóch bunkrach oraz okopach z okresu II wojny światowej. Wyremontowane zostaną także istniejące już oraz zbudowane nowe – schody terenowe oraz alejki, m.in. militarna ścieżka edukacyjna wzdłuż linii dawnych okopów i Skweru Katyńskiego.

W południowej części „polany” powstanie altana z grillem, która będzie dostępna dla turystów. Zostaną zamontowane także ławki parkowe, stoły, siedziska na Skarpie oraz tablice informacyjne.

Okres realizacji: 01.11.2016-31.12.2018

Całkowita wartość projektu:  6 503 573,14 zł

Wartość dofinansowania: 3 921 717,51 zł

Wartość projektu w części dotyczącej Gminy Czchów : 750 272,34 zł

Dofinansowanie części dotyczącej Gminy Czchów: 506 433,81 zł (67,50% kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr).

Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.lot.tarnow.pl

Chcesz wiedzieć więcej na temat powstających w subregionie tarnowskim przedsięwzięć ?

Już dziś zapisz się do newsletteru na stronie Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i bądź na bieżąco informowany o wydarzeniach w ramach powstającej infrastruktury.