Tablica informacyjna

Gmina Czchów w 2020 roku rozpoczęła realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”. W ramach wyżej wymienionego zadania zostały zrealizowane prace polegające na: wykonaniu izolacji między istniejącym i projektowanym fundamentem, demontażu instalacji sanitarnych, przebudowie przyłącza wody, wykonaniem płyty fundamentowej. Powyższe roboty budowlane umożliwią kontynuację dalszych prac, polegających na rozbudowie budynku OSP o część garażową z częścią sanitarną.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 128 996,95 zł, z czego 102 766,95 zł pochodzi ze środków Gminy Czchów, natomiast 26 230,00 zł pochodzi ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2020 r.

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Logo Małopolska V RGB

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w 2020 r.