Naprawa dachu w OSP Tworkowa

W 2023 r. Gmina Czchów otrzymała pomoc finansową w kwocie 15 000,00 zł udzieloną z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Jednostki OSP w Tworkowej na zadanie pn.: Naprawa dachu na budynku komunalnym OSP w Tworkowej”.

Powyższe zadanie związane jest z usuwaniem skutków zaistniałego zdarzenia tj. superkomórki burzowej, grad, deszcz, mającego znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiło w dniu 26.08.2023 r. na terenie gminy Czchów. W wyniku tego uszkodzeniu uległ m. in. dach na budynku remizy OSP w Tworkowej.

W ramach prac związanych z naprawą dachu zostało m. in. zdemontowane uszkodzone poszycie dachowe, zostały wymienione uszkodzone krokwie, ułożono nowe łaty, kontrłaty, blachę trapezową, wykonano obróbki blacharskie, zamontowano rynny i rury spustowe, wykonano podbitkę dachową.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 28 000,00 zł, z czego 13 000,00 zł pochodzi ze środków Gminy Czchów, natomiast 15 000,00 zł pochodzi ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac remontowo – budowlanych w remizach strażackich w ramach pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Województwie Małopolskim.

Zdjęcie nr 1 OSP Tworkowa