Kolejny etap rozbudowy i przebudowy budynku OSP Tworkowa

Gmina Czchów w ramach działania „Małopolskie OSP 2023” otrzymała dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł na kolejny etap realizacji zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”.

Powyższe zadanie polega na rozbudowie i przebudowie budynku o kolejne stanowiska garażowe z zapleczem magazynowym, sanitarnym i pralnią. Wybudowana remiza w latach 1971-1974 nie może pomieścić samochodów i posiadanego sprzętu ratowniczego, stąd inicjatywa rozbudowy remizy.

Pierwszy etap rozbudowy rozpoczął się już w roku 2020, kiedy Gmina Czchów również otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu „Remizy 2020”. Dzięki temu zostały zrealizowane prace polegające na: wykonaniu izolacji między istniejącym i projektowanym fundamentem, demontażu instalacji sanitarnych, przebudowie przyłącza wody i wykonaniem płyty fundamentowej. W kolejnych latach 2021 – 2022 kontynuowano prace przy rozbudowie budynku OSP w Tworkowej. Zostały zrealizowane prace polegające na robotach rozbiórkowych i remontowych oraz stan surowy otwarty garażu przy budynku OSP – etap II a także stan wykończeniowy tj. okna i drzwi. W 2023 roku zostały wykonane instalacje wewnętrzne tj. instalacja wewn. wodna, system odciągania spalin z garażu OSP, instalacja c.o., Instalacja elektryczna- tablica TG, Instalacja elektryczna – okablowanie i osprzęt.

Powyższe roboty budowlane umożliwią dalsze prace polegające na rozbudowie budynku OSP o część garażową z częścią sanitarną.

Całkowita wartość prac na zadaniu w 2023 r. 61 533,32 zł, z czego 31 533,32 zł pochodzi ze środków Gminy Czchów, natomiast 30 000,00 zł pochodzi ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach działania Małopolskie OSP 2023.

Zdjęcie nr 4 OSP Tworkowa