na sliwkowym szlaku pngLokalna Grupa Działania „Na Śliwkowym Szlaku” ogłosiła już ostatni nabór wniosków do tzw. „małych projektów”. Gmina Czchów jako beneficjent tych środków podjął prace nad kolejnymi wnioskami o dofinansowanie. Jeden z wniosków obejmował będzie adaptację zakupionego właśnie od Powiatu Brzeskiego budynku po policji. W ramach projektu planuje się modernizację kilku pomieszczeń, które będzie miejscem funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej, działań kulturalnych podejmowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, spotkań pań z koła gospodyń wiejskich, prób, szkoleń organizowanych przez grupę „Nasza Chata” czy miejscem prowadzenia wsparcia organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie..

 Drugi projekt dotyczy uzupełnienia oferty możliwości aktywnego spędzania czasu na placu zabaw w Miejskim Parku Zieleni czy stadionie miejskim w Czchowie. W ramach utworzonych punktów aktywności zamontowane zostaną zestawy urządzeń umożliwiających wykonywanie ćwiczeń na świeżym powietrzu. Wyposażenie to będzie służyło zarówno rodzicom dzieci które bawią się na placach zabaw czy zorganizowanym grupom szkolnym czy sekcjom sportowym.

Jarosław Gurgul

UM w Czchowie