W okresie wakacyjnym Urząd Miejski w Czchowie będzie miejscem zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych przez 12 uczniów ZSP w Czchowie. W ramach porozumienia zawartego przez Urząd Miejski w Czchowie ze Stowarzyszeniem dobroczynnym „Iskierka Nadziei” do odbycia miesięcznych staży przyjęto 4 osoby. Uczniowie w pierwszej kolejności zaznajomią się ze strukturą urzędu, zasadami jego funkcjonowania, podstawowymi aktami prawa. W kolejnym etapie będą mieli okazję na zapoznanie się z konkretnymi obszarami działalności urzędu. Od spraw finansowo budżetowych, po prowadzenie postępowań administracyjnych.   To wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia i Urzędu realizowane będzie w ramach projektu napisanego przez Stowarzyszenie, pod nazwą „Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery”, a współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kolejne 8 osób oddelegowanych zostało na podstawie porozumienie z powiatem  brzeskim, w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego  w Małopolsce” POKL Działanie 9.2 a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.