100 6064 na strone1     Gmina Czchów jest Beneficjentem projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno - kulturalne - etap II".
Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne - etap II" mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, zaspokojenie potrzeb społecznych oraz poprawa dostępności do kultury i propagowanie inicjatyw społecznych poprzez budowę świetlicy w miejscowości Złota i Tymowa, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


    100 6054 na strone

    Przewidywane wyniki operacji: w wyniku realizacji operacji zostanie rozbudowany i przebudowany budynek Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowany, nadbudowany i przebudowany Zespół Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne.

    Całkowita wartość zadania wynosi 1 077 994,18 zł. Wartość dofinansowania wynosi 605 942 zł. Okres realizacji 2019 – 2020 r.

     W ramach projektu w 2019 roku został już rozbudowany i przebudowany oraz wyposażony budynek Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej. W maju zostały zakończone prace budowlano – montażowe przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Tymowej. Natomiast w czerwcu zostało dostarczone wyposażenie m. in. stoły, krzesła do poszczególnych sal znajdujących się w rozbudowanej części budynku jak również mini wieża z głośnikami, stojaki wystawowe do Sali wystawowej Łączna wartość inwestycji w miejscowości Tymowa (roboty budowlane, wyposażenie, nadzór inwestorski) wynosi 544 452,86 zł w tym dofinansowania 324 483,00 zł. Rozbudowane części budynków zarówno w msc. Złota jak i w msc. Tymowa będą przeznaczone na cele społeczno – kulturalne m.in. Integrację międzypokoleniową poprzez stworzenie wspólnych przedsięwzięć. W ramach integracji międzypokoleniowej seniorzy mogą nabywać wiedzę o współczesnym świecie (np. o nowych technologiach) ucząc się od młodzieży. Dzieci i młodzież natomiast mogą „zarazić” się technikami artystycznymi, które są im obce na co dzień (szydełkowanie, wyszywanie czy prace z podstawowym materiałem tj. glina). Organizowane będą również spotkania tematyczne dla dzieci, zajęcia świetlicowo-klubowe i artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

logotypy