Po ponad roku wdrażania dobiega końca realizacja projektu pod nazwą „ CAF- Podstawa kształcenia Małopolskich JST”. To partnerskie przedsięwzięcie realizowane w porozumieniu Gminy Czchów z Gminą Iwkowa, Dębno, Borzęcin oraz Powiatem Brzeskim miało na celu poprawę jakości funkcjonowania Urzędu -  zarówno poprzez podnoszenie poziomu wiedzy pracowników jak i uzupełnienie braków sprzętowych. W ostatnim okresie udało się dokonać kilku zakupów ( system elektronicznego obiegu dokumentów, modernizacja stronę WWW, zapewnienie systemu informacji prawnej), które będą wspierały prace urzędu, zapewnią lepszą komunikacje z mieszkańcami. Nie bez znaczenia jest fakt, że te kilkadziesiąt tysięcy wydatkowanych na te działania nie obciążyły bezpośrednio budżetu gminy, zostały sfinansowane ze środków unijnych. Uzupełnieniem tych modernizacji były prowadzone równolegle szkolenia dotyczące zarówno spraw merytorycznych (zamówienia publiczne, sprawozdawczość i VAT) ale także w zakresie metod zarządzania czy komunikacji. Uzupełnieniem tych inicjatyw są realizowane studia podyplomowe , które dają możliwość zdobycia pełniejszej wiedzy w wybranych obszarach działań administracji publicznej.
Z perspektywy kończącego się przedsięwzięcia już dostrzegamy pierwsze znaczące sukcesy – bez projektu ciężko byłoby  znaleźć w budżecie środki na zakup dodatkowego oprogramowania, uruchomienia systemu obiegu dokumentów czy wykupienie profesjonalnego serwisu prawniczego.

Jarosław Gurgul

UM w Czchowie