Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Czchów otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 050 980,00 zł.

Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych”. W ramach zadania zostanie przebudowany i rozbudowany budynek Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach o pomieszczenia związane z działalnością szkoły.

Całkowity koszt zadania – 1 576 049,21 zł.