NAZWA PROGRAMU:
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2021

NAZWA ZADANIA:
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w Gminnym Klubie Dziecięcym "MIŚ" w Czchowie
ul. Armi Krajowej 10, 32-860 Czchów

  Opis Programu

Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, utworzonych przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „MALUCH +”. 

Wartość zadania

Planowany w 2021 roku koszt realizacji Programu „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021:

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa - 48 960,00 zł

Środki własne gminy                                                 -  189 486,00 zł

Całkowity koszt zadania                                            -  238 446,00 zł

Plakat:

2021 12czysty plakat budzet panstwa 420x297 v2