b_250_0_16777215_0_0_images_2021_nprcz20.jpg

Gmina Czchów otrzymała wsparcie finansowe w łącznej kwocie 9500,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Stanowi to 80% wydatkowanych środków finansowych na ten cel, 20% pokrywa Gmina Czchów.

Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci od najmłodszych lat. W ramach działań promujących czytelnictwo przedszkola z Gminy Czchów zorganizują nastepujące działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa:
1. Realizacja projektu edukacyjnego "Mały Miś w świecie wielkiej literatury".
2. Działania związane z promocja literatury - "Mamo, Tato poczytaj mi".
3. Przygotowywanie teatrzyków w oparciu o przeczytane bajki i baśnie i prezentacja w ramach promocji czytelnictwa.
4. Prowadzenie akcji "Wędrująca Książka".
5. Prowadzenie akcji "Miś w świecie literatury.
6. Organizacja konkurów recytatorskich "Mój ulubiony wiersz".

nprcz20