Podpisanie umowy

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Gmina Czchów zawarła umowy z wykonawcami na realizację inwestycji pn.: „Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych”. Umowy te dotyczą robót budowlanych oraz dostaw dla przedmiotowego zadania, na które Gmina Czchów uzyskała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostanie utworzony inkubator przetwórstwa lokalnego w Czchowie. Powstały obiekt zostanie wyposażony w zestawy osprzętu do przetwarzania owoców i warzyw co pozwoli na wykorzystanie potencjału surowców miejscowych producentów gminy.

W ramach postępowania przetargowego, które zostało podzielone na trzy części zostali wybrani poszczególni Wykonawcy: na roboty budowlane - Firma Usługi Remontowo-Budowlane "KORK-PYŚ" Wojciech Nowak; na dostawę i montaż urządzeń części przetwórczej i gastronomicznej - INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos oraz na dostawę wyposażenia części szkoleniowo - konferencyjnej - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "BMS" Spółka Jawna Z. Bielecki.Podpisanie umowy w ramach Polskiego Ładu

Powyższe umowy realizacyjne w imieniu Gminy podpisali Burmistrz Czchowa Marek Chudoba oraz Skarbnik Gminy Monika Kurzydło. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to kwiecień 2023 roku.

Wartość podpisanych umów wynosi 2 111 641,58 zł, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Czchów promesę, z której wynika, że ostateczna kwota dofinansowania wynosi 1 689 313,26 zł.

pl lad bgk logo