Dofinansowanie z Polskiego Ładu na budowę zbiornika wody czystej w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów

W 2022 roku Gmina Czchów aplikowała o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jest to program mający na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach drugiego naboru z powyższego programu Gmina Czchów otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 748 480,00 zł na realizację zadania pn: „Zbiornik wody czystej o pojemności V = 650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów, gm. Czchów”, co stanowi 95 procent szacunkowej wartości zadania. W ramach prac zostanie wybudowany zbiornik wody czystej o pojemności użytkowej 650 m3 wraz ze stacją uzdatniania wody, zostanie przebudowana istniejąca pompownia wraz z jej dostosowaniem do zapotrzebowania na przesył wody oraz zostanie przebudowany układ rurociągów dla istniejących studni.