LOGO Gminy czchów Polskiego Ładu Banku Gospodarstwa Krajowego

W dniu 23 maja 2023 roku Gmina Czchów zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn.: Zbiornik wody czystej o pojemności V = 650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów, gm. Czchów.

Umowa ta dotyczy robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, na które Gmina Czchów uzyskała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program ten realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostanie wybudowany zbiornik wody czystej o pojemności użytkowej 650 m3 wraz ze stacją uzdatniania wody, zostanie przebudowana istniejąca pompownia wraz z jej dostosowaniem do zapotrzebowania na przesył wody.

W ramach postępowania przetargowego zostało wybrane Konsorcjum – którego Liderem jest PBC Spółka z o.o., a Partnerem Jakub Broszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo i Nieruchomości. Powyższa umowa realizacyjna w imieniu Gminy została podpisana przez Burmistrza Czchowa Marka Chudobę oraz Skarbnik Gminy Monikę Kurzydło.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to styczeń 2025 roku.

Wartość podpisanej umowy wynosi 8 485 692,62 zł, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Czchów promesę, z której wynika, że ostateczna kwota dofinansowania wynosi 4 748 480,00 zł.

DSC07642

DSC07642