belkaPL BGK

W 2023 roku Gmina Czchów kolejny raz aplikowała o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jest to program mający na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach dziewiątej edycji powyższego programu Gmina Czchów na realizację zadania pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czchów” otrzymała dofinansowanie w wysokości 995 600,00 zł,  co stanowi 80 procent szacunkowej wartości zadania.

W ramach prac na terenie gminy zostaną wymienione istniejące oprawy oświetleniowe drogowe nieenergooszczędne na oprawy energooszczędne.

Oświetlenie uliczne typu LED zmniejszy zużycie energii elektrycznej, a także, dzięki mocnemu i jasnemu światłu, zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg. Ponadto oprawy LED charakteryzują się długą żywotnością z utrzymaniem strumienia świecenia na wysokim poziomie.