W Urzędzie Miejskim w Czchowie  trwają prace nad  "Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2020". Ten strategiczny dokument będzie niezbędny do późniejszych starań o dofinansowanie unijne do inicjatyw inwestycyjnych oraz społecznych realizowanych na wyodrębnionych obszarach gminy.

    W ramach pierwszego etapu podejmowanych działań dokonano analizy kilkunastu wskaźników dla poszczególnych miejscowości z terenu gminy. Efektem tych prac było wskazanie miejscowości z terenu gminy Czchów kwalifikujących się do kategorii terenów zdegradowanych (Będzieszyna, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Piaski-Drużków, Tymowa oraz Wytrzyszczka). Biorąc pod uwagę zurbanizowanie poszczególnych miejscowości, bariery wskazane w trakcie analiz oraz możliwości podejmowania działań naprawczych do objęcia programem rewitalizacyjnym proponowane są obszary znajdujące się w obrębie następujących jednostek: Domosławice, Tymowa, Wytrzyszczka. Kolejnym, a zarazem najistotniejszym punktem prowadzonych prac jest wytypowanie katalogu projektów, które pozwolą na skuteczną aktywizację wskazanych obszarów, co pośrednio przełoży się na poprawę jakości życia w skali całej gminy. Należy mieć na uwadze, że wytypowane pomysły będą dotyczyć nie tylko planów inwestycyjnych, ale także inicjatyw w sferze społecznej.

    Już dzisiaj zapraszamy do współpracy każdego mieszkańca gminy, który dysponuje ciekawym pomysłem na pobudzenie aktywności lokalnej społeczności czy poniesienie poziomu atrakcyjności turystyczno – gospodarczej gminy.