W związku z trwającymi pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Burmistrz Czchowa zaprasza na spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz terenów przeznaczonych do rewitalizacji.

     Konsultacje odbędą się w dniu 30 listopada 2016 roku o godz. 15:30 w sali Kina Baszta, Rynek 12.

    W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Czchowie analizy danych w czterech obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym dla każdej miejscowości gminy Czchów, dokonano wskazania sołectw spełniających ustawowe kryteria obszarów zdegradowanych (Domosławice, Tymowa, Wytrzyszczka).

     Kolejnym etapem prac jest wyodrębnienie już konkretnych wycinków miejscowości, na których będą lokalizowanie przedsięwzięcia służące poprawie standardu życia w skali tej jednostki a pośrednio też w całej gminie.