Spotkanie konsultacyjne w sprawie rewitalizacji gminy     Z inicjatywy Burmistrza Czchowa odbyło się pierwsze spotkanie, na którym zaprezentowano efekty dotychczasowej pracy nad programem rewitalizacji gminy. Trwające od ponad dwóch miesięcy zbieranie danych, analiza zgromadzonych informacji zaowocowało opracowaniem mapy gminy – jej najbardziej zdegradowanych obszarów. Ze względu na specyfikę terenów wiejskich wskazano całe miejscowości jako tereny zdegradowane. W kategoriach społecznych są to: Będzieszyna, Domosławice, Piaski-Drużków oraz Wytrzyszczka, a w funkcjonalno-przestrzennej: Będzieszyna, Piaski-Drużków oraz Tymowa.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie rewitalizacji gminy     Przedstawiciele firmy wspierającej Urząd przy opracowaniu Programu przedstawili propozycje terenów, które będą objęte oddziaływaniem rewitalizacji. W zapoczątkowanej debacie padały zapytania o sposób wyboru tych obszarów, uzasadnienie dlaczego akurat te właśnie zaproponowano. Radni z miejscowości nie objętych działaniem rewitalizacji postulowali, aby podjąć starania o pozyskanie pieniędzy z innych źródeł, na zaspokajanie potrzeb inwestycyjnych tych sołectw.

     Na podsumowanie spotkania przedstawiono ostateczne zapisy w projekcie uchwały Rady Miejskiej, która wyznaczy obszary do rewitalizacji:

  • Teren sołectwa Domosławice - kompleks Zespołu Szkół i Przedszkola, boisko sportowe, granicę południową wyznacza droga gminna, droga prowadząca do Kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia NMP oraz działki sąsiednie. Łączna powierzchnia obszaru - 66,4 ha
  • Teren sołectwa Tymowa - obszary wzdłuż drogi wojewódzkiej, kompleks Zespołu Szkół oraz Przedszkola, działki wzdłuż drogi gminnej do terenu boiska sportowego w Tymowej. Łączna powierzchnia obszaru -  55,8 ha
  • Teren sołectwa Wytrzyszczka - tereny od  budynku szkoły podstawowej do  Zamku Tropsztyn, po linię lasu oraz pas odzyskany wzdłuż Jeziora Czchowskiego. Łączna powierzchnia obszaru -  66,7 ha

     Całkowita powierzchnia obszarów wyznaczonych do rewitalizacji stanowi 2,8 % całkowitej powierzchni gminy.