Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2015 o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Czchowa zawiadamia o wyznaczeniu dodatkowych 7 dni konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały oraz diagnoza niezbędna dla wyznaczenia  obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Delimitacja obszarów zdegradowanych w przestrzeni Gminy Czchów) będą dostępne do wglądu od dnia 21 grudnia 2016 roku do 28 grudnia 2016 roku:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie pok. 15 w godzinach pracy urzędu
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czchowie (www.czchow.pl)
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie (www.bip.czchow.pl)

 

Uwagi do projektu uchwały oraz do diagnozy będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2016 roku w formie:

  • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miejskiego w Czchowie lub złożonej osobiście na dzienniku podawczym (formularz do pobrania w wersji .pdf lub w wersji .doc)
  • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

  • zbieranie ankiet
  • zbieranie uwag w okresie do 28 grudnia 2016 r.

Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji jest p. Anna Skiba-Ratusznik.

Czchów, 21.12.2016

Załącznik: DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W PRZESTRZENI GMINY CZCHÓW