rewitalizacja logotyp 2Burmistrz Czchowa ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w regulaminie, który został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/248/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję organu opiniodawczo -doradczego Burmistrza Czchowa w zakresie rewitalizacji.
W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 25 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.
Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 20.04.2017r. Do godziny 2400. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:

1.Drogą elektroniczną w formie skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
2.Drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Czchowie, ul. Rynek 12, 32 – 860 Czchów, z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
3.Bezpośrednio do pok.15 w Urzędzie Miejskim w Czchowie w godzinach pracy Urzędu.
Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Czchowa. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Czchowa zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Załączniki:
1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji.

2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.

3. Ogłoszenie w sprawie naboru członków Komitetu Rewitalizacji