100. rocznica odzyskania niepodległości     W 2018 roku przypada 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  11 listopada 1918 roku w dziejach całej Polski zapisał się niezatartym wspomnieniem jako dzień zrzucenia jarzma i wyzwolenia z więzów wiekowej niewoli. Ten upragniony od 123 lat dzień ucieleśnił marzenie, cel pracy i walki pokoleń Polaków – wolną Ojczyznę. Odzyskanie niepodległości było rezultatem wielu czynników - własny wysiłek zbrojny narodu, korzystny układ sił międzynarodowych, a przede wszystkim pielęgnowana w polskich domach, czy to na wsi, czy w mieście, polska historia i tradycja. To właśnie one odegrały szczególną rolę! Były poniekąd sumieniem narodu. To one nawoływały do wyzwolenia narodowego. To one uczyły dzieci, polskich piosenek i pieśni patriotycznych. To one  mówiły, że Polska znaczy Ojczyzna, a zaborca to ciemiężyciel. Co dzisiaj dla nas znaczy Ojczyzna?

    Wśród różnych form uczczenia listopadowego święta, które jako Narodowe Święto Niepodległości zostało reaktywowane ustawą w 1989 roku, są patriotyczne koncerty, wystawy, marsze i akademie. W Gminie Czchów wszystkie uroczystości patriotyczne są pielęgnowane z największą starannością.

    Z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości obchody rozpoczęliśmy od udziału w Mszy Świętej za Ojczyznę, którą celebrował i kazanie wygłosił ks. Ryszard Biernat - proboszcz czchowskiej parafii. 

     Oddaliśmy również należny szacunek żołnierzom poległym podczas I wojny światowej składając kwiaty na ich mogiłach i paląc znicze.

    Przyłączyliśmy się również do akcji „Niepodległa do Hymnu”. O godzinie 12.00 wspólnie z Polakami (w Polsce i na świecie) zaśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, w Czchowie akompaniowała nam Strażacka Orkiestra Dęta ze Złotej.

     W uroczystościach wzięły udział: Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz szkół z terenu Gminy Czchów, ks. Ryszard Biernat proboszcz parafii Czchów, siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek: s. Marta Niemiec i s. Monika Szot, gminne władze samorządowe: Marek Chudoba - Burmistrz Czchowa, Włodzimierz Rabiasz - Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Radni Rady Miejskiej w Czchowie, Jarosław Gurgul - Członek Zarządu Rady Powiatu Brzeskiego oraz Sekretarz Gminy Czchów, Eugeniusz Grzanka - kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej ze Złotej oraz członkowie orkiestry, druhowie Związku Harcerstwa Polskiego, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, dyrektorzy i kierownicy gminnych instytucji i referatów Urzędu Miejskiego w Czchowie. Nie sposób wymienić wszystkich przybyłych gości, sala kina Baszta pękała w szwach. Liczny udział mieszkańców naszej gminy w obchodach jest potwierdzeniem radości z Odzyskania Niepodległości. Serdecznie wszystkim dziękujemy za obecność.

    Część artystyczna, jaką obejrzeliśmy, zawierała treści patriotyczne ukazujące miłość do Ojczyzny i radość z wyzwolenia, a była przygotowana przez Zespół "Mali Czchowianie", uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach, scholii domosławickiej oraz Jurkowskiego Chóru Kameralnego.  

Jako pierwszy wystąpił Zespół „Mali Czchowianie” przedstawiając spektakl folklorystyczny pt. „Piękna nasza okolica”. W tym miejscu należy podkreślić, że dzięki kultywowaniu wielowiekowej tradycji, która przetrwała lata zaborów i wojen, dzisiaj możemy się cieszyć z wolnej Ojczyzny, a program, który przedstawił zespół to niewielki wycinek naszej polskości. Artyści w strojach ludowych, z tańcem i śpiewem na ustach opowiedzieli o naszej „Małej Ojczyźnie” - o Czchowie!

     Następnie Wiktoria Białek z Czchowa w utworze „Uwierz, Polsko!” zapewniała Ojczyznę o wierze i sile danej Polakom od Boga, do pokonania wroga.

     O walce za Ojczyznę i wielkiej miłości do Polski mówił kolejny pogram  przygotowany przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach. Młodzież recytowała wymowne wiersze, czytała listy legionisty Ignacego Franciszka Smagowicza, które z pola walki słał do rodzinnego domu w Czchowie, śpiewała pieśni wojskowe. Przedstawiła także dwie przemawiające inscenizacje – rozbiór Polski i taniec z flagą. Nie zabrakło również wspaniałych utworów wybitnych Polaków – Fryderyka Chopina i Grażyny Bacewicz, które wykonały: Krystyna Man Li Szczepańska (znakomita pianistka i nauczycielka Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach) wraz z córkami Mirandą i Awaz.

     W tym dniu pieśni wojskowe zaprezentowała również schola domosławicka, którą od roku prowadzi Piotr Nadolnik przy parafii. Wysłuchaliśmy „Pieśń Szwoleżerów” i „Modlitwę obozową”.

     Kolejne pieśni usłyszeliśmy w wykonaniu Jurkowskiego Chóru Kameralnego, były to: „Jasnogórska”, „Szara piechota”, „Czerwone maki”, „Maki” i „Pierwsza kadrowa”.  Podczas koncertu wystąpili wokaliści: Aleksandra Bożkowicz-Różak, Marcina Musiał i Dawid Winiarski. Gratulujemy występu.  

     Będąc pod urokiem śpiewu chórzystów, zaprosiliśmy publiczność do wspólnego zaśpiewania popularnych pieśni wojskowych: „O mój rozmarynie” oraz „Przybyli ułani pod okienko”. Ten Koncert był równie niesamowity i radosny.

    Dla podkreślenia wartości Odzyskania Niepodległości przez Polskę przygotowaliśmy wyjątkową wystawę pamiątek legionisty Ignacego Franciszka Smagowicza, które udostępniła Dorota Smagowicz (wystawę można obejrzeć do 30 listopada w sali kina Baszta w Czchowie – wcześniej prosimy o telefon 14 68 43 188).

     Również w tym dniu w holu kina znajdowała się pamiątkowa kronika, w której obecne osoby na uroczystości składały wpisy z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wszystkich chętnych do zapisania w kronice treści dla przyszłych pokoleń zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie (Rynek 2). 

    Na zakończenie obchodów przekazaliśmy 100 róż na 100-lecie Niepodległości uczestnikom uroczystości. I tym miłym akcentem pożegnaliśmy publiczność, której serdecznie dziękujemy za udział w obchodach tego Wielkiego Święta Patriotycznego.

     11 listopada 2018 roku był wyjątkowo ciepłym i pogodnym dniem, a radość z odzyskania wolności była dopełnieniem 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Elżbieta Ogiela

Podziękowania

     Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w Obchodach 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, a w szczególności dziękujemy:

  • Pocztom Sztandarowym Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół z terenu Gminy Czchów,
  • druhom Strażackiej Orkiestry Dętej ze Złotej i jej kapelmistrzowi Eugeniuszowi Grzance,
  • zuchom, harcerzom, młodzieży szkolnej.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przedstawienie bogatej w treści patriotyczne części artystycznej. Dziękujemy:

  • dzieciom i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie - członkom zespołu „Mali Czchowianie”,
  • s. Marcie Niemiec, Monice Głowackiej-Oleksy, Paulinie Kumorek, Stanisławowi Gurgulowi, Barbarze Wojakiewicz - dyrektor szkoły oraz rodzicom,
  • uczniom, nauczycielom: Aleksandrze Kapuście i Krystynie Man Li Szczepańskiej, dyrektorowi szkoły Kazimierzowi Wojnickiemu oraz rodzicom,
  • Scholii z Domosławic i jej prowadzącemu Piotrowi Nadolnikowi,
  • dyrygentowi Aleksandrze Bożkowicz-Różak oraz członkom Jurkowskiego Chóru Kameralnego.

    Szczególne podziękowania kierujemy do Doroty Smagowicz za przygotowanie wymownej wystawy „To i ja maszeruję na wojnę, a jak zginę, to dla poświęcenia Ojczyzny Matki”, na której znajdują się pamiątki legionisty – Ignacego Franciszka Smagowicza.

Elżbieta Ogiela
Dyrektor MOKSiR w Czchowie