warsztaty teatr     W ramach jednego z grantów pozyskanych ze Stowarzyszenia „Na Śliwkowym szlaku” stowarzyszenie „Wiedza i Rozwój” realizuje warsztaty teatralne, których efektem będzie wystawienie sztuki nawiązującej do historii Czchowa. Grupa dojrzałych i doświadczonych już teatralnie osób z terenu gminy Czchów uczestniczyła w pierwszym spotkaniu z autorem sztuki oraz przystąpiła do ćwiczeń i prób z przygotowanym tekstem.

    Opracowany spektakl nawiązuje do kilku wydarzeń oraz legend związanych z Czchowem. Poznajemy historię św. Kingi, czasy kazimierzowskie czy legendę o wyborach wójta w Czchowie. Nie jest to jednak typowo historyczne ujęcie, autor chciał w sposób lekki, z humorem odbyć tę podróż w czasie. Już dzisiaj wszystkich chętnych chcemy zaprosić na premierę sztuki, która odbędzie sie 9 września w sali kina Baszta. 

          Grant pn. „Wielki teatr w małym mieście” -  zajęcia teatralne ukierunkowanie na budowanie atrakcyjnej oferty kulturalnej w gminie Czchów ma na celu uatrakcyjnienie oferty kulturalnej obszaru przy jednoczesnym zaprezentowaniu jego dziedzictwa.

Grant pt. „Wielki teatr w małym mieście” -  zajęcia teatralne ukierunkowanie na budowanie atrakcyjnej oferty kulturalnej w gminie Czchów realizowany przez Stowarzyszenie „Wiedza i Rozwój” w ramach projektu grantowego pt. „Cykl działań kulturalnych dla mieszkańców Śliwkowego Szlaku” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

wir