DSC 00691 czerwca 2014 r. w Amfiteatrze letnim w Łoniowej odbyło się uroczyste wręczenie odznaki Zasłużony Dla Kultury Polskiej.

W trakcie 25 edycji Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych - KRAKOWIECZEK wyróżnieni zostali działacze najbardziej załużeni dla zachowania tradycyjnej kultury regionu krakowskiego związani z dziecięcym ruchem floklorystycznym. Wśród 14 wyróżnionych znaleźli się dwaj instruktorzy związani z krzewieniem kultury ludowej na Ziemi Czchowskiej:

Pan Janusz Cierlik oraz Pan Stanisław Gurgul.

KRAKOWIACZEK - to wielkie święto tradycyjnej kultury i wielka nadzieja na jej przetrwanie i zachowanie w następnych pokoleniach.W trakcie przeglądu najmłodsi artyści prezentują kulturę i obyczje regionu krakowskiego. W imprezie tej od lat z powodzeniem Ziemię Czchowską reprezentuje Zespół ZŁOCOKI prowadzony przez Pana Stanisława Gurgula. W trakcie 25 jubileuszowej edycji przeglądu udział wzięło 18 zespołów folklorystycznych reprezentujący region krakowski.

Słów kilka o wyróżnonych

JANUSZ CIERLIK - animator kultury - czynny tancerz, instruktor Zespołów Regonalnych z Gwoźdźca, Łysej Góry, Biskupic Radłowskich, Maszkienic. Przed laty związany z Czchowem poprzez pracę z "Małymi Czchowianami", a także Czchowskim Kołem Gospodyń.

STANISŁAW GURGUL - animator kultury, instruktor zespołów regionalnych z Pojawia, Strzelec Wielkich, Złotej i Czchowa. Obecnie współpracuje z "Małymi Czchowianami" oraz "Złocokami".

Wyróżnieni instruktorzy odznaczeni zostali odznaką ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ, którą przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na scenie oprócz odznaczeń i kwiatów nie zabrakło gratulacji i podziękowań od Władz Samorządowych Czchowa. Panowie otrzymali Listy Gratulacyjne od Burmistrza Czchowa, który podkreślił w swym wystąpieniu znaczenie krzewienia kultury, tradycji i obyczajów ludowych w młodszym pokoleniu. Dziękując życzył wielu lat dobrej współpracy i sukcesów.

DSC 0065b_250_0_16777215_0_0_images_TPlachta_DSC_0067.jpg