Czytaj więcej...

Nowy „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, nakłada na gminy obowiązek informowania przedsiębiorców o zapisach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz o dostępnych formach dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które eksploatują instalację spalania paliw stałych.

W związku z powyższym informujemy, że w ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) działają Ekodoradcy dla biznesu, którzy udzielają przedsiębiorcom najbardziej rzetelnych, bieżących informacji i porad związanych z możliwością uzyskania dofinasowania inwestycji w zakresie finansowania proekologicznych działań. Dane kontaktowe Ekodoradców dla biznesu dostępne są pod linkiem:

https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/lista .

Ponadto, MCP co miesiąc udostępnia na swojej stronie internetowej Biuletyn informacyjny ekodoradców dla biznesu w zakresie możliwości ekofinansowania wybranych przedsięwzięć dla małopolskich przedsiębiorców. W biuletynie znajdują się informacje na temat aktualnych możliwości dotacyjnych do wymiany źródeł ciepła dla przedsiębiorców. Biuletyn dostępny jest na stronie: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci.

Majowy biuletyn można znaleźć pod linkiem:
https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci/ekofinansowanie-maj-2021-r

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).

Czytaj więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że stosownie do § 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) w dniach od 7 do 14 maja 2021 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 10 maja 2021 r. zostaje przywrócone udzielanie porad prawnych osobiście w punkcie zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Brzesku (ul. Głowackiego 51).

Natomiast w pozostałych lokalizacjach do dnia 14.05.2021 r. porady prawne i obywatelskie nadal będą udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz poza lokalem punktu, w godzinach trwania dyżurów (zgodnie z wykazem dyżurów) [podstawa prawna art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. z 2020 r., poz. 2232)]

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Szanowni Państwo,
Prosimy o pomoc w promocji naszych inicjatyw i oddanie głosu na nie. Prosimy zagłosujcie na jeden z naszych projektów w ramach 8. edycji Programu Grantowego  InicJaTyWy. Głosowanie trwa do 16 maja 2021 r.
Poniżej zamieszczamy informację jak należy zagłosować.
Z góry dziękujemy za pomoc.

Jak zagłosować? Wejdź na www.inicjatywy.com.pl, kliknij w „zagłosuj na inicjatywy z powiatu brzeskiego”
Wybierz jeden z naszych projektów:
„Piękno kulturowe i przyrodnicze Ziemi Czchowskiej” lub „Twórczy recykling” i zagłosuj wpisując e-mail, a następnie potwierdź oddanie głosu klikając w link, który otrzymasz na skrzynce mailowej.

Dziękujemy!!!

Czytaj więcej...

Do 17 czerwca wydłużamy termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW: Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podjął taką decyzję z uwagi na występujące nadal ograniczenia i trudności administracyjne spowodowane pandemią SARS-CoV-2 oraz z uwagi na niektóre zmiany wprowadzone w 2021 r. w odniesieniu do zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności.

Do 17 czerwca 2021 r. wydłużony został także termin składania zmian do wniosków.

Wnioski będzie można składać również po 17 czerwca, do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Informujemy, że pracownik Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w ramach dyżuru w Urzędzie Miejskim w Czchowie, bedzie pomagał w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z fachowego wsparcia w dniach: wtorek, czwartek i piątek od godz. 8:00.  Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel 14 66 21 710.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje wszystkich mieszkańców, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2050), w roku 2021, podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi na tak zwane „potrzeby własne”.
Równocześnie informuje, że uprawa maku i konopi włóknistych przeznaczonych na cele spożywcze może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie stosownego zezwolenia.

Załącznik (plik pdf):

Czytaj więcej...

W związku z awarią na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 29 kwietnia 2021 roku wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w części Biskupic Melsztyńskich, Domosławicach, części Złotej oraz w Gnojniku.
Zakończenie prac planowane jest ok. godz. 15:00.
Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Czytaj więcej...Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

W celu skorzystania z formularza zgłoszenia, użytkownik, po zalogowaniu się do ePUAP, powinien:

  • wpisać w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
  • wybrać sprawę
  • wypełnić formularz Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
  • wskazać w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane.

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem platformy ePUAP można również złożyć i wysłać Wniosek SR-23 o jednorazowe odszkodowanie.

Przed zgłoszeniem wypadku należy zapoznać się z informacjami: ►Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej bez wychodzenia z domu?