Czytaj więcej...

W związku z awarią sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że w dniu 21 maja 2024 roku wystąpią przerwy w dostawie wody dla odbiorców wody w części miejscowości Złota wzdłuż drogi Złota Nowa Wieś koło Gałkowej.

Czytaj więcej...

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku informuje, że Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie https://policja.pl/pol/aktualnosci/243628,Trwa-konkurs-Policjant-ktory-mi-pomogl.html

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach operacji własnej pn. Promocja obszaru na bazie dotychczas wypracowanej marki Śliwkowy Szlak® oraz produktów lokalnych wg następującego harmonogramu:

Czytaj więcej...
Drodzy mieszkańcy, któż nie chciałby skorzystać z darmowych wycieczek po Małopolsce? Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Województwa Małopolskiego mamy szansę takie wywalczyć. Potrzeba tylko zaangażowania i GŁOSOWANIA.
 
PROJEKT REGIONALNY:
OGW 11 - Aktywnie, zdrowo, na szlaku!

Projekt przewiduje organizację wyjazdów edukacyjnych połączonych z nauką dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nauka przez zabawę, nauka przez spacer szlakami edukacyjnymi, nauka poprzez integrację międzypokoleniową. Nauka przez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Będzie to wiele wyjazdów edukacyjnych.
 

Wystarczy, że od 15 maja do 14 czerwca 2024 roku oddamy głos (KAŻDY MA TYLKO 1) i zachęcimy do głosowania przynajmniej 5-10 osób. Można to zrobić online - https://bo.malopolska.pl/ - lub poprzez kartę dostępną w załączniku.

Wypełnione zgłoszenie można przynieść do Urzędu Miejskiego do Biura Obsługi Klienta na parterze (kasa) - będzie przygotowana urna do której prosimy wrzucać podpisane karty do głosowania. 

Załącznik - Karta do głosowania

W związku z objęciem funkcji Burmistrza Czchowa przez Pana Krzysztofa Szota, sołtysa wsi Będzieszyna, informuje się mieszkańców, że II rata podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty śmieciowej nie będzie pobierana, jak dotychczas, przez sołtysa.

Mieszkańcy wsi Będzieszyna proszeni są o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie na właściwe rachunki bankowe lub w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach od 8.00 do 14.00.

Na terenie gminy Czchów zostało znalezionych 6 błąkających się piesków. Właścicieli lub osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt z Urzędem pod nr tel. 14 66 21 738 lub 14 66 21 731

IMG 20240514 WA0002IMG 20240514 WA0003IMG 20240514 WA00101IMG 20240514 WA00051IMG 20240514 WA00061

Czytaj więcej...

W związku z awarią na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że w dniu 14 maja 2024 roku wystąpią przerwy w dostawie wody dla odbiorców wody w części miejscowości Czchów wzdłuż ul. Sądeckiej tj. od Komisariatu Policji do restauracji „Pod Sosną” oraz w całej miejscowości Piaski-Drużków.

Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 17:00.

Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

 

Czytaj więcej...

 W Polsce szczyt aktywności kleszczy przypada w okresie od maja do listopada, a ma to związek z wysoką temperaturą i wilgotnością w naszej strefie klimatycznej. Miejscem bytowania kleszczy są nie tylko lasy, spotkać je możemy również na łąkach, pastwiskach, a nawet przydomowych trawnikach. Mimo niewielkich rozmiarów są niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że od dnia 29.04.2024 r. na terenie Gminy Czchów będą prowadzone prace związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Prace taksacyjne prowadzone będą przez pracowników firmy LAS-R Sp. z o.o., wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Sporządzone projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone do publicznego wglądu, w siedzibie urzędu miasta w późniejszym terminie, o którym osoby zainteresowane zostaną poinformowane.

Czytaj więcej...

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Miejski w Czchowie dzięki dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn.: „Zaopatrzenie gospodarstw domowych w kompostowniki na terenie Gminy Czchów”, bezpłatnie użyczy mieszkańcom przydomowe kompostowniki o pojemności minimum 720 litrów, do wykorzystania na potrzeby gospodarstwa domowego, które po upływie terminu obowiązywania umowy staną się własnością właściciela nieruchomości.

Mieszkańcy którzy złożyli wstępną deklarację i byli zainteresowani otrzymaniem kompostownika w dniach 29 i 30 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Czchowie w godzinach od 8:00 do 17:00 są proszeni o podpisanie umów użyczenia na kompostowniki. Istnieje możliwość podpisania umowy po w/w terminie w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie lub pod numerem telefonu 14 66 21 731 lub 14 66 21 742 w godzinach pracy Urzędu.

W dniach od 12 czerwca do 20 czerwca 2024r. przewidywany jest termin bezpłatnego przekazania kompostowników. Szczegółowe informacje będziemy przekazywać mieszkańcom na dalszym etapie realizacji projektu.

Projekt finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego.

 Załączniki:

1. Zarządzenie nr 88/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 24 kwietnia 2024r.

2. Regulamin programu wsparcia finansowego

3. Wniosek o użyczenie przydomowego kompostownika

4. Umowa użyczenia kompostownika

Czytaj więcej...

Podsumowanie akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę! 2024” 22 marca – 22 kwietnia 2024 r.

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.”
Florian Plit                                          

Na świecie obchodzi się go nieprzerwanie od 1970 r. W Polsce od lat 90. XX wieku. Mowa o przypadającym 22 kwietnia Dniu Ziemi. To coroczne wydarzenie ma na celu promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą. Hasło przewodnie Dnia Ziemi 2024 „Planeta kontra plastik” zwraca uwagę na konieczność ograniczenia produkcji i wykorzystywania tworzyw sztucznych w trosce o zdrowie ludzi i planety.

Czytaj więcej...

 

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku odnośnie przeprowadzenia akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w terminie od 20 do 26 kwietnia 2024r. wraz z Komunikatem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Komunikat_Małopolskiego_Wojewódźkiego_Lekarza_Weterynarii.pdf

PIW_Brzesko_pismo_wiosenna_akcja_szczepienia_lisów_2024_rok.pdf

W związku z awarią na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2024 roku wystąpią przerwy w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowościach: Czchów ul. Pęcherska Góra, część miejscowości Będzieszyna i Wytrzyszczka.

Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 17:00

Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

 

W ramach realizacji projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA, Gmina Czchów wraz ze Starostwem Powiatowym w Brzesku, oraz przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, rozpoczęła obchody III Małopolskiego dnia dla Klimatu w Powiecie Brzeskim.

25 marca miały miejsce dwa wydarzenia. Pierwszym, było spotkanie informacyjne z zakresu Programu „Czyste Powietrze” i ochrony powietrza, które poprowadziła i konsultacji udzielała Pani Justyna Jesionek - Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Krakowie.

W tym samym czasie, pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzesku - w tym doradca ds. klimatu i środowiska, przeprowadzili bardzo ważną akcję ekologiczną promującą III Małopolski dzień dla Klimatu, która polegała na tym, że mieszkańcy gminy Czchów, w zamian za 10 sztuk zużytych baterii lub 5 sztuk zużytych żarówek mogli otrzymać sadzonkę krzewu lub drzewa owocowego. Do wyboru była: borówka amerykańska, jeżyna bezkolcowa, wiśnia, jabłoń, grusza, brzoskwinia i śliwka. Następnie, otrzymane rośliny - zgodnie z hasłem: „Otrzymaną sadzonkę zasadź dla klimatu”, należało jak najszybciej zasadzić. Sadzonki drzew i krzewów zakupione zostały ze środków Powiatu Brzeskiego w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”.

W drugim dniu obchodów III Małopolskiego Dnia dla Klimatu, swoje stoisko edukacyjne wraz z sadzonkami drzew leśnym miały Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko, które również spotkało się z wielkim zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych. Osoby odwiedzające stoisko mogły dowiedzieć się ciekawych i ważnych rzeczy na temat zmian klimatycznych oraz potrzeby ochrony środowiska.

Cieszy niezmiernie fakt, że III Małopolski Dzień dla Klimatu spotkał się z dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Akcja ta pokazała jak ważne dla ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza są nawet pojedyncze działania.

dzien_klimatu_CzchowIMG 20240326 104042 kopia

 433933683 825544046278392 1350019950536628650 n431551531 825544376278359 317835602442970671 nIMG 20240326 105156

Czytaj więcej...

W związku z awarią na Ujęciu Wody w Czchowie uprzejmie informujemy, że w dniu 05 kwietnia 2024 roku mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w całej Gminie Czchów

Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 20:00

Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.