Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BRZESKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Szanowni Członkowie Małopolskiej Organizacji Turystycznej,

W związku z realizacją projektu „Małopolska - cel podróży” zapraszamy do udziału w naborze do wyjazdowych misji gospodarczych do Niemiec.

Projekt „Małopolska - cel podróży" realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy współpracy z Województwem Małopolskim i Miastem Kraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakłada on organizację czterech misji gospodarczych, po dwie na rynek brytyjski i po dwie na rynek niemiecki.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Biesiada u Kumoszek pod gwiazdami”

W dniu 3 grudnia  2021  r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Czchowie oferta na realizację zadania publicznego w zakresie: 1) Organizacja  spędzania wolnego czasu pt. Biesiada u Kumoszek pod gwiazdami”

Czytaj więcej...

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie „MałoPolska słodko smakuje na Boże Narodzenie”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy, obejmującej łącznie prezentację i opracowanie rysu historycznego przepisu tym razem na regionalny słodki wypiek, który jest tradycyjnym wypiekiem bożonarodzeniowym, charakterystycznym dla regionu działania danego Koła Gospodyń Wiejskich oraz przygotowanie w/w wypieku wg. przepisu i wykonanie zdjęcia.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż zostały zaplanowane kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięć:

  1. Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.1)
  2. Rozwój przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.2)

    w dniach 11 - 25.01.2022 r.

Czytaj więcej...

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 24 listopada br. podpisane zostało porozumienie o współpracy w ramach projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, wszystkimi powiatowymi urzędami pracy z regionu małopolskiego oraz Małopolskim Oddziałem PFRON zawarte zostało w obecności Poseł Urszuli Ruseckiej - Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Wicemarszałka Województwa Małopolskiego - Józefa Gawrona.

Czytaj więcej...

Staraniem Tarnowskiej Organizacji Turystycznej udało się ponownie wydać mapkę z pasiekami zlokalizowanymi we wschodniej części Małopolski. Nowa, zaktualizowana mapa zawiera informacje
o 30 pasiekach edukacyjnych i otwartych na turystę, położonych na trasie od Powiśla Dąbrowskiego po Ziemię Sądecką i jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.pszczeleprzestrzenie.pl/mapa, skąd można ją pobrać.

Projekt związany z Miodowym Szlakiem pokazuje jak bogaty mamy region jeśli chodzi o pasieki i jakie miody są tu wytwarzane. W mapce zawarto dokładne informacje na temat oferty poszczególnych pasiek, w tym rodzajów miodów, gatunków pszczół utrzymywanych w Małopolsce.

Czytaj więcej...

Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada będą mogły skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień.

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-akcja-bezplatnych-szczepien-przeciw-grypie-dla-wszystkich-pelnoletnich

Czytaj więcej...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na konferencję upowszechniającą wiedzę tematyczną i dobre przykłady inicjatyw rozwojowych na obszarach górskich i podgórskich, która odbędzie się w formie on-line w dniu 15 grudnia 2021 roku.

Konferencja realizowana jest w ramach operacji pn.”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021.

Współorganizatorami konferencji są:

  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż rozpoczęło się głosowanie internautów w konkursie "IV Turystyczne Mistrzostwa Blogerów", którego organizatorem jest Polska Organizacja Turystyczna.
Serdecznie zachęcamy do wsparcia Małopolski w stanięciu na podium i oddawaniu głosów na Magdalenę Delkowską - W 10 inspiracji dookoła świata.
Głosowanie trwa do 30 listopada na stronie: https://mistrzostwablogerow.polska.travel/glosowanie/
Głosy można oddawać codziennie!
Gorąco zachęcamy do głosowania na reprezentantkę Małopolski i udostępniania informacji o Konkursie.
Załączam link do naszej strony, na której znajdą Państwo więcej informacji: http://mot.krakow.pl/news,686.html