ulotka     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje o stwierdzeniu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce u trzody chlewnej. W związku z występowaniem nowych ognisk w hodowlach świń, Powiatowy Lekarz w Brzesku przypomina hodowcom świń i myśliwym o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji i wypełniania wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych, w tym dotyczących zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

     Sezon letni jest okresem który w znacznym stopniu sprzyja przenoszeniu wirusa do gospodarstw trzody chlewnej oraz eskalacji wirusa afrykańskiego pomoru świń, dlatego tak ważne jest przestrzeganie wszelkich wytycznych dotyczących bioasekuracji. W załączniku do Pisma Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku przesyła ulotkę informacyjną zawierająca podstawowe informacje dla hodowców trzody chlewnej dotyczące informacji o jednostce chorobowej, ewentualnym rozpoznaniu, postępowaniu w czasie podejrzenia, jednocześnie uprasza się o udostępnienie w państwa urzędach ulotki celem przekazania informacji jak najszerszej grupie zainteresowanych odbiorców - hodowców trzody chlewnej z podległego powiatu. Podniesienie świadomości epizootycznej dotyczącej ASF, w znacznym stopniu pozwoli na ograniczenie ryzyka rozwinięcia się epidemii Afrykańskiego Pomoru Świń.

Do pobrania: ulotka informacyjna (plik .pdf)