Zawieszka informacyjna

Szanowni Państwo,

            Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. realizuje program profilaktyczny pod nazwą „Zrób to mammo! – Program profilaktyki raka piersi!” w ramach Działania 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest zwiększenie udziału kobiet w wieku 50-69 lat w profilaktycznych świadczeniach zdrowotnych tj. badaniach mammograficznych.

Trwa rejestracja na badania! Chcąc dotrzeć z informacją o bezpłatnych badaniach mammograficznych w Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. do jak największej ilości Pań w wieku 50-69 lat przesyłam Państwu w załączeniu materiały informacyjno-edukacyjne.

Proszę Państwa o wsparcie w dotarciu do szerszej grupy odbiorców tj. Pań w wieku 50-69 lat zamieszkałych w powiatach: tarnowski, m. Tarnów, brzeski, dąbrowski, gorlicki – poprzez udostepnienie otrzymanych materiałów w Państwa instytucji oraz zamieszczenie informacji na zarządzanych przez Państwa stronach internetowych lub social media.

Z wyrazami szacunku,
mgr Monika Zając
Edukator