Główki maku

Burmistrz Czchowa informuje wszystkich mieszkańców, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2050), w roku 2021, podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi na tak zwane „potrzeby własne”.
Równocześnie informuje, że uprawa maku i konopi włóknistych przeznaczonych na cele spożywcze może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie stosownego zezwolenia.

Załącznik (plik pdf):