Kran z wodą

Burmistrz Czchowa, w związku z utrzymującymi się temperaturami dodatnimi oraz prośbami użytkowników wody „sezonowej” (budynki wykorzystywane na cele rekreacyjne w msc. Czchów – Zapora), przedłuża okres dostawy wody do dnia 29 października 2021 r. Zamknięcie wody będzie uzależnione od panujących warunków atmosferycznych.