Zajęcia aktywizujące dla  seniorów

Z początkiem listopada w gminie Czchów rozpoczęła się realizacja projektu Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego pod nazwą „Srebrne lata – czas na aktywność. Sieć Klubów Seniora”.

Projekt, w ramach którego odbywać się będą cykliczne zajęcia gimnastyczne, zdrowotne, prewencyjne, edukacyjne i rekreacyjne skierowany jest do osób w wieku 60+ z terenu gminy Czchów. Celem długoterminowego zadania publicznego jest wzbudzenie zainteresowania osób starszych aktywnością fizyczną, poprawa kondycji fizycznej i psychicznej i w efekcie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby cywilizacyjne. Ponadto pogłębienie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, pierwszej pomocy oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Realizacja działań projektowych potrwa do końca listopada 2022r. Rekrutacja odbywać się będzie na bieżąco. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w działaniach projektowych proszone są o kontakt z lokalnym koordynatorem projektu pośrednio poprzez sekretariat Zespołu Szkół w Czchowie, tel. 14 66 36 506.

Zapraszamy!