Mecenat Małopolski - I edycja 2022

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza pierwszy w 2022 roku konkurs na realizację zadań z dziedziny kultury. O wsparcie finansowe mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne, które organizują wydarzenia kulturalne, wspierające tożsamość lokalną i regionalną, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych z Małopolski.

Więcej na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/mecenat-malopolski-i-edycja-2022

fot. malopolska.pl