Plakat informacyjny

W załączeniu plakat informacyjny, otrzymany z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach z prośbą o opublikowanie.

Do pobrania: