mak

            Burmistrz Czchowa informuje wszystkich mieszkańców, że zgodnie   z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2050), w roku 2023 podobnie jak w latach poprzednich obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi na tak zwane „potrzeby własne”.

      Równocześnie informuję, że uprawa maku i konopi włóknistych przeznaczonych na cele spożywcze może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie stosownego zezwolenia.

Uchwała Nr XLIX/703/22 Sejmiku Województwa Małoposkiego z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2022 roku