Plakat Nowe stawki dopłat

W załączeniu plakat informacyjny, otrzymany z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach z prośbą o opublikowanie.

Po szczegółowe informacje nt. dopłat należy zwracać się do powiatowego oddziału ARiMR.

Do pobrania: