Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR)

16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

Więcej na ten temat w artykule https://www.czchow.pl/index.php/home/ogloszenia-lokalne/2465-zintegrowane-statystyki-gospodarstw-rolnych