Co działa, aby zapobiec włamaniom do domów?

Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 r.odbył się V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

W Polsce wydarzenia te były skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja.

Działania Policji będą polegać m.in. na rozpowszechnianiu materiałów wskazujących sposoby zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami, w tym na stronach internetowych Policji, w lokalnych mediach oraz poprzez kontakty ze społecznościami lokalnymi, np. w formie pikników z udziałem funkcjonariuszy Policji.

Materiały dotyczące kampanii dostępne są na stronie EUCPN (https://eucpn.org/).

Dostępna jest broszura w języku polskim dotycząca zapobiegania włamaniom do mieszkań - adres strony: https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL_paper%20domestic%20burglary.pdf

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie