Burmistrz Czchowa przypomina o możliwości korzystania z hydrantów tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzonych akcji przeciwpożarowych. W wyjątkowych okolicznościach, wynikającymi ze zdarzeń losowych, istnieje możliwość wykorzystania wody z hydrantów na potrzeby bytowe mieszkańców gminy, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Czchowa i opłaceniu faktury.

 

Z poważaniem
Marek Chudoba
Burmistrz Czchowa