W związku z objęciem funkcji Burmistrza Czchowa przez Pana Krzysztofa Szota, sołtysa wsi Będzieszyna, informuje się mieszkańców, że II rata podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty śmieciowej nie będzie pobierana, jak dotychczas, przez sołtysa.

Mieszkańcy wsi Będzieszyna proszeni są o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie na właściwe rachunki bankowe lub w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach od 8.00 do 14.00.