Do 20 marca 2016 r. trwa dodatkowy nabór do pracy wakacyjnej dla polskich studentów do Niemiec na sezon - lato 2016. O pracę wakacyjną ubiegać się mogą:

  • studenci uczelni wyższych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" - będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2016r.;
  • deklarują znajomość języka niemieckiego;
  • deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie   letnich wakacji;
  • nie  mogą  mieć  specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec otrzymają   odmowę).

    Na stronie WUP znajduje się informacja dot. naboru studentów - http://wup-krakow.pl/aktualnosci/2015/12/informacje-o-pracy-wakacyjnej-w-niemczech-dla-studentow-lato-2016. Ze strony można także pobrać konieczne dokumenty:

  1. Wzór podania - Bewerbung 2015.
  2. Wzór zaświadczenia o wpisie na listę studentów - "Immatrikulationsbescheinigung".  
  3. Informacja dla studentów zagranicznych - stan grudzień 2014 - „Ferienbeschäftigung In Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Dezember 2014”.
  4. Wzór oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Wzór oświadczenia  dla studentów wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie,  zapoznania się oraz akceptację warunków  zatrudnienia zawartych w  informacji dla studentów.

     Poprawnie wypełnione dokumenty studenci mogą składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Zespole Zamiejscowym w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, I piętro, pok. 103 i 135 -  do 20 marca 2016 r.