policja

Rej. nr. XI

mł.asp. Dariusz Gorzkowski

pow. brzeski gm. Czchów

Komisariat Policji w Czchowie ul. Sądecka 195

Opis zagrożenia w planie działania- niestosowanie się do znaku poziomego „P4”-linia podwójna ciągła oraz znaku pionowego „C2”-nakaz jazdy w prawo, powodowanie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w obrębie zjazdu i wjazdu z drogi krajowej K-75 na stację paliw Petrol w miejscowości Jurków

Rejon działania –miejscowość Jurków

tel. stacjonarny- 14-66-36-007

Tel.komórkowy-606-848-013

 

Rej. nr. XII

asp.Maciej Kostrzewa

pow. brzeski gm. Czchów

Komisariat Policji w Czchowie ul. Sądecka 195

 

Opis zagrożenia w planie działania- niszczenie mienia, spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także ciszy nocnej , zaśmiecanie terenu , przejawy demoralizacji nieletnich, a także używanie środków odurzających jak również naruszenia przepisów „Prawa o ruchu drogowym” na terenie i w obrębie placu wielofunkcyjnego –altany przy budynku OSP w Tymowej

Rejon działania – miejscowość Tymowa

tel. stacjonarny- 14-66-36-007

Tel.komórkowy-606-848-014