Spotkanie w sprawie Sądeczanki - włodarze gmin

W  piątek, 4 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Czchowie odbyło się spotkanie robocze szefów gmin: Marka Chudoby – Burmistrza Czchowa, Sławomira Paterka - Wójta Gminy Gnojnik, Andrzeja Romanka – Wójta Gminy Łososina Dolna oraz przedstawicieli trzech gmin: Czchów, Gnojnik, Łososina Dolna z kancelarią prawną, która reprezentuje samorządy w toczących się postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i przebudowie DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, odcinek II od Brzeska na włączeniu do DK75 do Nowego Sącza".

Kancelaria prawna przedstawiła aktualną sytuację w toczącym się postępowaniu administracyjnym, podejmowanych krokach prawnych w zakresie cząstkowych uzgodnień decyzji środowiskowej z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W wystąpieniu wskazano na szereg braków i nieścisłości w dokumentacji, jakie do RDOŚ złożył inwestor – GDDKiA w Krakowie. Podjęto decyzje o konsekwentnym gromadzeniu merytorycznej dokumentacji, która zostanie przekazana zarówno do organu prowadzącego postępowanie, jak i do parlamentarzystów ziemi tarnowskiej.

Spotkanie w sprawie SądeczankiMając na uwadze upływ czasu, zmieniające się okoliczności gospodarcze oraz racjonalność wydatkowania środków publicznych w perspektywie kilkudziesięcioletniego użytkowania drogi, samorządowcy trzech gmin po raz kolejny przedstawiali argumenty za realizacją inwestycji w wariancie wskazanym przez lokalne samorządy. Nie sposób zgodzić się, że początkowy, jednostkowy wyższy koszt realizacji samorządowego wariantu drogi jest decydujący, a inwestor czyli GDDKIA, zupełnie nie bierze pod uwagę korzyści jakie płyną z późniejszej, znacznie tańszej eksploatacji trasy, mniejszych kosztów dla użytkowników drogi, większego komfortu dla mieszkańców gmin, przez które przebiega trasa oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska.  

Na spotkaniu wyraźnie wybrzmiało zainteresowanie realizacją inwestycji, lecz musi być ona realizowana we współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów, z bezwzględnym poszanowaniem praw każdego mieszkańca gminy czy Małopolski.