Burmistrz Czchowa informuje, że w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie i przebudowie DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, odcinek II od Brzeska na włączeniu do DK75 do Nowego Sącza” przystąpiono do etapu udziału społeczeństwa w podejmowanej decyzji.

Zgodnie z obwieszczeniem wyznaczony termin na powyższe to 14  sierpnia – 12  września 2023r.

 W związku z obwieszczeniem apelujemy o aktywny udział wszystkich zainteresowanych stron w tym etapie postępowania poprzez zgłaszanie swoich uwag, postulatów, wniosków do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.  

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie