Czytaj więcej...     Cukiernia „Poezja” z Gnojnika w ramach projektu pt. ,,Warsztaty  cukiernicze na bazie produktów lokalnych dla mieszkańców Śliwkowego Szlaku'' we wrześniu i październiku 2014 r.  będzie realizować cykl warsztatów cukierniczych skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Śliwkowego Szlaku. Warsztaty są bezpłatne dla uczestników. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj więcej...     W okresie od 2 do 29 czerwca 2014 r., odbyło się łącznie 29 szkoleń dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie. Dotyczyły one sensu realizacji projektu oraz metodycznych, organizacyjnych i środowiskowych aspektów identyfikacji, występowania, szkodliwości i zwalczania roślin barszczu Sosnowskiego. Spotkania zorganizowano w biorących udział w projekcie gminach, zlokalizowanych w 12 powiatach województwa małopolskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki). W szkoleniach uczestniczyli lokalni mieszkańcy, właściciele działek opanowanych przez barszcz i przedstawiciele gminnych samorządów. Łącznie wzięło w nich udział 715 osób, w tym ok. 260 stanowili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Czytaj więcej...    W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach. Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy są dostępne na stronie internetowej tarnow.pkw.gov.pl. Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 17 października 2014 r.

Więcej informacji w zakładce "Wybory samorządowe 2014".

Czytaj więcej...     W związku z wyborami samorządowymi zaplanowanymi na dzień 16 listopada 2014 r., Urząd Miejski w Czchowie informuje o możliwości dopisania się do rejestru wyborców. Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców przyjmowane będą w pok. nr 20 Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Kontakt: P. Stanisław Obal - Kierownik Referatu Społeczno - Organizacyjnego (tel. 14 66-21-728)

Burmistrz Czchowa zaprasza dzieci i młodzież wraz z opiekunami ze wszystkich szkół  z terenu Gminy Czchów do wzięcia udziału w 21 akcji – SPRZĄTANIE ŚWIATA- POLSKA, która odbędzie się w dniach 19 – 21 września 2014r.

Kontakt: P. Izabela Cicha - Referent UM w Czchowie (tel. 14 66-21-722)

Czytaj więcej...    Z dniem 1 października 2014 r. planowana jest zmiana formy organizacyjnej placówki pocztowej w Czchowie, polegająca na przekształceniu Urzędu Pocztowego Czchów w Filię Urzedu Pocztowego Brzesko 1.

    Filia UP Brzesko 1 funkcjonować będzie w tej samej lokalizacji, tj. Czchów, ul. Armii Krajowej 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:45 do 17:00 i będzie realizować pełny zakres powszechnych usług pocztowych.

Urząd Miejski w Czchowie informuje, że termin wpłaty III raty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu upływa 30 września 2014 r.

Kontakt: P. Małgorzata Obal - Inspektor UM w Czchowie (tel. 14 66-21-729)

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 przyjmowane będą w budynku MOPSiŚR( ul. Szkolna 1)

codziennie od 01.09.2014 r. do 30.11.2014 r. w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 do 12:00w środę w godz. od 11:00 do 15:00

Kontakt: MOPSiŚR w Czchowie tel. 14 66-36-565 w. 22

Czytaj więcej...      Termin składania wniosków do ARR o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia upływa z dniem 15 października. Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały wcześniej skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.

    Agencja Rynku Rolnego informuje, że w całym kraju trwają kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Kontrole są jednym z etapów wynikających z realizacji procedury dotyczącej wsparcia UE dla producentów dla dotkniętych embargiem rosyjskim. Jednocześnie przypominamy, że kontrolowane są tylko plantacje czy uprawy, które zostały ujęte w powiadomieniach złożonych do OT ARR do 3 września 2014 r.

      Na podstawie art. 10 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190), Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932/2014 r., Komisja Europejska wstrzymała przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania, zielonych zbiorów i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 ww. rozporządzenia.

      W związku z powyższym, powiadomienia złożone po dniu 3 września 2014 r. nie będą brane pod uwagę przez Komisję Europejską, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku, zielonych zbiorów lub niezbierania plonów w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.