Szanowni Państwo,
informujemy, że na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Urszula Rudy
NetWorkS! Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w ramach następującego przedsięwzięcia:

Czytaj więcej...

Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 r.odbył się V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

W Polsce wydarzenia te były skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BRZESKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem naborów programu Kredyt ekologiczny dla przedsiębiorców, zamieszczamy poniżej newsletter dotyczący wspomnianego dofinansowania – znajdą w nim Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat naboru.

Dodatkowo zamieszczamy również regulamin wyboru projektów.

Do pobrania (plik pdf):

Czytaj więcej...

Szanowni mieszkańcy Gminy Czchów,

Prosimy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej. Apelujemy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz nieużywania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów oraz napełniania przydomowych basenów.

Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci i doprowadzić do przerw w dostawie wody.

Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i dziękujemy za wyrozumiałość.

Czytaj więcej...

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ogłasza nabór do projektu pod nazwą „W jednym sercu dwie narodowości”.

Projekt ma na celu integrację obywateli ukraińskich i polskich i skierowany jest do osób 50+.

Beneficjentami mogą zostać osoby zamieszkujące na terenie powiatu brzeskiego.

W ramach zajęć przewidziano wycieczki kulturoznawcze, wydarzenia kulturalne, zajęcia rekreacyjne. Realizacja projektu potrwa do końca roku kalendarzowego.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koordynatora (tel. 509 559 019)

Zapraszamy do udziału.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Doekogroup zaprasza wszystkich przedsiębiorców działających na terenie gminy na bezpłatny webinar pt. „Finansowe wsparcie na OZE w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki”, który odbędzie się 28 czerwca 2023 roku o godzinie 14.00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez poniższy link: https://doekogroup.clickmeeting.com/przedsiebiorcy-webinar

Czytaj więcej...

Informuję, że na stronie BIP Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie został ogłoszony nabór na stanowisko: Referent/Specjalista (w zależności od doświadczenia) w Zespole Kontroli Zewnętrznej w wymiarze: 4 osoby – 4 etaty.

 Link do strony BIP z ogłoszeniem: https://bip.malopolska.pl/ojednostce17,a,2292180,ogloszenie-o-naborze-kp111132023-referentspecjalista-w-zespole-kontroli-zewnetrznej-w-wymiarze-4-oso.html

Do pobrania: ogłoszenie (plik pdf)

dr Kazimierz Koprowski
Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Krakowie

Czytaj więcej...

16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

Więcej na ten temat w artykule https://www.czchow.pl/index.php/home/ogloszenia-lokalne/2465-zintegrowane-statystyki-gospodarstw-rolnych

 

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Dzień Otwartych Drzwi w Instytucie Ogrodnictwa - PIB, który odbędzie się 30 czerwca 2023 roku w Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych (LFPPO), mieszczącym się w budynku Chłodni Doświadczalnej IO-PIB, ul. Pomologiczna 13a w Skierniewicach.

Czytaj więcej...

17 kwietnia wystartowała siódma edycja „Pracodawcy Jutra”. Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany jest do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych. Laureatów tegorocznego konkursu poznamy w październiku.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo! 

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do nagród Samorządu Województwa Małopolskiego, są to „Amicus Hominum”  dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych  oraz „Kryształy Soli 2023” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.  

Czytaj więcej...

Szanowni Rolnicy!

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 roku na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych.

Dane można przekazać przez formularz on-line na stronie stat.gov.pl lub ankieterowi (telefonicznie lub osobiście).

Czytaj więcej...

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzesku, za wybitne osiągnięcia na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zostały nadane odznaczenia i medale dla ochotników straży pożarnej z gminy Czchów.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2023 roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych wybranych w 2019 roku.

Rada Miejska w Czchowie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217, zm. Dz. U. z 2023, poz. 614) wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Brzesku oraz Sądu Rejonowego w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2024-2027 r.