Czytaj więcej...

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż w związku z planowanymi w 2023 roku naborami wniosków zorganizowane zostały spotkania informacyjno - konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji na realizację zadań
w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT.

  1. W terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub paragonami do kwoty 450 zł, posiadającymi numer NIP nabywcy) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  2. W terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub paragonami do kwoty 450 zł, posiadającymi numer NIP nabywcy) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi: 132,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pok. nr 13, codziennie w godz. od 8:00 do 13:30.

Bardzo proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego, nakazu płatniczego, ewentualnie przy dzierżawie gruntów – umowę dzierżawy, numer rachunku bankowego, oraz w przypadku posiadania bydła – zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek do pobrania i wydruku

 

Burmistrz Czchowa zawiadamia o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czchów

(aktualizacja na lata 2023-2026)

 Szczegóły na stronie BIP urzędu, link bezpośredni:

Projekt Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gm. Czchów.

Czytaj więcej...

„Samodzielność – Aktywność - Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów. W Małopolsce realizowane są programy PFRON, które dają nowe możliwości Osobom z Niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż zostały zaplanowane kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięć:

  1. Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.1)
  2. Budowa lub rozwój oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru i turystów (1.3.1)

w dniach 24.02.2023 – 10.03.2023

Czytaj więcej...

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasił nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy. Szczegółowe informacje w załączonych plikach.

Webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych” organizowane jest 20 stycznia 2023 roku (piątek) przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium odbędzie się w godzinach popołudniowych (17:00-18:00).

link do strony, gdzie znajduje się odnośnik do elektronicznego formularza zgłoszeniowego: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=80737&p_id=18

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.

Program spotkania

Czytaj więcej...
Nowe turnusy szkoleń już w styczniu i lutym:
  • 16 stycznia – 11 lutego,
  • 20 lutego – 18 marca.
Złóż swój wniosek za pośrednictwem strony zostanzolnierzem.pl lub osobiście w najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji. 
Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Z przyczyn niezależnych od organizatora XIII edycja Targów TSW 2023 zmienia lokalizację. Targi odbędą się w niezmienionym terminie 18 i 19 stycznia 2023 r. na terenie Targów Kielce.                                                                 

TSW to największa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wystawa maszyn i urządzeń dla producentów owoców i warzyw, oferująca najszerszy w kraju przegląd nawozów i środków ochrony roślin, produktów oraz technologii sadowniczych i ogrodniczych.

Czytaj więcej...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku przypomina, że preferowana forma kontaktu z urzędem skarbowym to załatwianie spraw online. W tym celu należy odwiedzić stronę:

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/.

e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.

Czytaj więcej...

20 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął stosowne Uchwały dotyczące przedłużenia naboru wniosków o udzielenie grantów w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

Wnioski w ramach poniższych naborów przyjmowane będą do dnia 10 stycznia 2023 r.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zgłaszania kandydatów w konkursie Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023 organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Zgłoszenia do konkursu można składać w dwóch kategoriach:
a) Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników
b) Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie

Czytaj więcej...

W związku z awarią sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 16 i 17 grudnia 2022 roku wystąpią przerwy w dostawie wody dla odbiorców w części miejscowości Wytrzyszczka - Potoki.

Zakończenie prac planowane jest 17 grudnia 2022 r. ok. godz. 12:00.

Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Czytaj więcej...
Szanowni Państwo
 
W imieniu firmy STARGEL zwracam się z prośbą o umieszczenie informacji o naborze wniosków w programie „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” ogłoszonym przez ARiMR. Wsparcie będzie dotyczyło nowego obszaru F – „Zielona energia w gospodarstwie”.
 
 
Firma STARGEL  jako jednostka wsparcia przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i osób fizycznych działa skutecznie na rynku od 2017 roku świadcząc usługi w zakresie pozyskiwania funduszy dotacyjnych. W 2019 roku z dużym sukcesem prowadziliśmy procesy dotacyjne dla ponad 200 Gospodarstw Rolnych w ramach programu NFOŚiGW „Agroenergia”. Jako jedyna firma zostaliśmy wyróżnieni przez Fundusz za profesjonalizm, poprawność składanych wniosków i wysoką skuteczność.
 
Czytaj więcej...

W nawiązaniu do infomacji Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia materiał filmowy zachęcający do zgłoszeń.