W związku z awarią na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 13 grudnia 2022 roku wystąpią przerwy w dostawie wody dla odbiorców w części miejscowości Czchów - od ul. Węgierskiej do Zapory oraz mogą występować przerwy w dostawie wody w całej miejscowości Piaski-Drużków.

Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 16:00.

Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Czytaj więcej...

8 listopada ruszyły zapisy do kolejnej, XXIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Rozgrywki odbędą się wiosną, a wielki finał młodzi piłkarze i piłkarki rozegrają w czerwcu przed meczem reprezentacji Polski na stadionie PGE Narodowym. Zespoły dziewcząt i chłopców w trzech kategoriach wiekowych: do 8, 10 i 12 lat zapisywać można do 31 stycznia.

Więcej na stronie https://stories.prowly.com/217019-nowa-formula-turnieju-z-podworka-na-stadion-o-puchar-tymbarku-ruszyly-zapisy-do-xxiii-edycji

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że trwa proces weryfikacji złożonych wniosków o zakup węgla w preferencyjnej cenie.

Poniżej przedstawiamy procedurę postępowania:

  1. Pracownik urzędu informuje telefonicznie o wyniku weryfikacji wniosku.
  2. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji Wnioskodawca wpłaca niezwłocznie na rachunek Urzędu Miejskiego w Czchowie nr 76 8589 0006 0040 0410 0156 0141 należność za wnioskowaną ilość węgla. Cena za 1 tonę węgla to 1 850,00 zł, odpowiednio za 0,5 tony - 925 zł, za 1,5 tony – 2 775,00 zł.
  3. W tytule przelewu należy wpisać „Zakup węgla - imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Druk formularza przelewu i wzór wypełnienia poniżej.
  4. Wnioskodawcy, którzy otrzymali dodatek węglowy przelewem na konto bankowe SĄ ZOBOWIĄZANI do płatności za zakup węgla w formie bezgotówkowej, to jest przelewem na wskazany w punkcie 2 rachunek bankowy Urzędu.
  5. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wystawiona faktura VAT, którą należy odebrać w Urzędzie Miejskim w Czchowie (pok. 13) w dwóch egzemplarzach. Istnieje także możliwość wysyłki faktury listem.
  6. Po otrzymaniu faktury należy skontaktować się ze wskazanym składem węgla w celu umówienia terminu odbioru opału.
  7. W dniu odbioru węgla drugi egzemplarz faktury należy pozostawić na składzie wraz z adnotacją „Potwierdzam odbiór towaru wymienionego na fakturze, data, czytelny podpis”.
  8. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zapłaty za węgiel gotówką w kasie urzędu. Dotyczy to w szczególności osób, które otrzymały dodatek węglowy w gotówce. W takim przypadku należy najpierw zgłosić się po fakturę (pok. 13), a następnie uiścić należność w kasie.

Czytaj więcej...

Skorzystaj z dopłaty do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Na przykład, w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania w IV kwartale 2022 roku wyniesie 76 943 zł.

Czytaj więcej...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tzw. Tarcza Solidarnościowa), gwarantuje gospodarstwom domowym stałą cenę prądu na obecnym (czyli tegorocznym) poziomie do 2 tys. kWh zużycia rocznego. 

Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej przysługuje gospodarstwom, w którym są osoby z niepełnosprawnością i wynosi on 2,6 kWh. W przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został określony na poziomie 3 tys. kWh.

Czytaj więcej...

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Czytaj więcej...

Tegoroczna edycja Małopolska Lokalnie dobiega końca. Teraz czas na ruch internautów – zagłosuj, wybierz najlepszą Twoim zdaniem inicjatywę lokalną. Głosowanie trwa od 14 do 27 listopada do godziny 12.00. Każdego dnia można oddać 1 głos.

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych zapraszają mieszkańców do udziału w konkursie "Mamy FIO-ła na Małopolskę", czyli konkursie na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach Małopolska Lokalnie. W roku 2022 zrealizowano 89 inicjatyw, z czego 2 na terenie powiatu brzeskiego. Młode organizacje Fundacja Pełna Moc oraz Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich "SWOJAKI" w Woli Dębińskiej rozwinęły swój potencjał dzięki doposażeniu. Doceńmy ich działalność statutową.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów w konkursie Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023 organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Zgłoszenia do konkursu można składać w dwóch kategoriach:

  1. Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników
  2. Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie

Czytaj więcej...

W związku koniecznością ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez Gminę Czchów oraz znacznym wzrostem jej cen podjęto decyzję o zmianie włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czchów.

Mając powyższe na uwadze od listopada 2022 r. wprowadza się przerwę nocną w oświetleniu ulicznym od godz. 2300 do godz. 500.

Czytaj więcej...

Trzecia edycja kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” organizowanej przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy.

Celem kampanii „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

"Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas."
 /Florian Plit/

Jak co roku uczniowie z terenu Gminy Czchów wraz z opiekunami włączyli się  w ogólnopolską akcję sprzątania świata. Do udziału w akcji przystąpiło 7 placówek oświatowych z terenu Gminy Czchów. Referat Usług Komunalnych dostarczył uczestnikom niezbędne materiały do przeprowadzenia akcji, otrzymane od Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzesku tj.: worki, rękawice; oraz zadbał o odbiór zebranych odpadów.  

Czytaj więcej...

W ciągu trzech miesięcy Małopolanie otrzymali prawie 7 tys. zaświadczeń oraz 3 tysiące innych elektronicznych dokumentów z urzędów skarbowych w województwie poprzez serwis e-Urząd Skarbowy. Dzięki temu na opłacie skarbowej zaoszczędzili ponad 117 tys., a kolejne 45 tys. (dla budżetu państwa) na przesyłkach pocztowych. Wkrótce podatnicy na swoich kontach w e-US będą mogli przeglądać historię deklaracji, salda oraz zapłacić podatek BLIKiem.

Czytaj więcej...

W pierwszej połowie listopada – w wybranych dniach – nie będzie możliwości złożenia wniosków paszportowych ani odbioru paszportów. Ograniczenia w działalności wszystkich punktów wynikają z koniecznych zmian technicznych. Poprzedzać one będą wejście w życie nowej ustawy, która przyniesie też usprawnienia w pozyskiwaniu dokumentów paszportowych.

Zmiany dotyczące punktów paszportowych w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu

Harmonogram polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 w gminie Czchów i okolicach:

Lp.

Data

Koło Łowieckie

Teren polowania

1.

22.10.2022

"SOKÓŁ"

Bieśnik Szkolenie

2.

05.11.2022

"SZARAK"

Zeliny

"MELSZTYN"

Lutrówka, Zakliczyn, Lusławice

"KNIEJA"

Lipnica Dolna, Tymowa

"SOKÓŁ"

Żegiestów Polowanie Hubertowskie

3.

06.11.2022

"BÓR"

Tymowa

"KNIEJA"

Lipnica Dolna, Tymowa

4.

12.11.2022

"KNIEJA"

Iwkowa, Tymowa

"SOKÓŁ"

Milik

5.

13.11.2022

"SZARAK"

Gosprzydowa Las

"MELSZTYN"

Czarny Las, Charzewice, Faliszewice, Domosławice

"KNIEJA"

Iwkowa, Tymowa

6.

19.11.2022

"KNIEJA"

Rajbrot, Las Miejski

"SOKÓŁ"

Ruda Kameralna, Jamna

7.

20.11.2022

"SZARAK"

Wytrzyszczka Machulec

"MELSZTYN"

Filipowice, Ruda Kameralna

"BÓR"

Witowice

"KNIEJA"

Rajbrot, Las Miejski

8.

26.11.2022

"KNIEJA"

Wojakowa

"SOKÓŁ"

Milik, Andrzejówka

9.

27.11.2022

"SZARAK"

Jurków, Złota

"MELSZTYN"

Charzewice, Gwoździec, Niedźwiedza/Łoniowa, Czarny Las

"KNEJA"

Wojakowa

10.

03.12.2022

"KNIEJA"

Iwkowa

"SOKÓŁ"

Olszowa, Borowa

11.

04.12.2022

"SZARAK"

Tymowa

"MELSZTYN"

Bieśnik/Borowa

"BÓR"

Wytrzyszczka

"KNIEJA"

Iwkowa

12.

10.12.2022

"MELSZTYN"

Stróże/Wola Stróska, Zdonia Sikornice

"KNIEJA"

Las Miejski, Cygierki, Lipnica Dolna

13.

11.12.2022

"SZARAK"

Gosprzydowa – Za Osieckim

"MELSZTYN"

Czarny Las

"KNIEJA"

Las Miejski, Cygierki, Lipnica Dolna

14.

17.12.2022

"KNIEJA"

Iwkowa, Wielki Las, Dominiczna Góra

"SOKÓŁ"

Bieśnik, Ostryż

15.

18.12.2022

"SZARAK"

Lewniowa

"MELSZTYN"

Zakliczyn, Stróże/Wola Stróska

"BÓR"

Dobrociesz

"KNIEJA"

Iwkowa, Wielki Las, Dominiczna Góra

16.

24.12.2022

"MELSZTYN"

Filipowice

"BÓR"

Dobrociesz Wigilijne

"SOKÓŁ"

Milik Polowanie Wigilijne

17.

31.12.2022

"MELSZTYN"

Czarny Las, Melsztyn

18.

07.01.2023

"KNIEJA"

Wojakowa, Rajbrot

"SOKÓŁ"

Ruda Kameralna, Piaski-Drużków

19.

08.01.2023

"SZARAK"

Tworkowa

"MELSZTYN"

Bieśnik/Borowa, Ruda Kameralna

"BÓR"

Czterdziestka

"KNIEJA"

Wojakowa, Rajbrot

20.

14.01.2023

"MELSZTYN"

Czarny Las, Gwoździec

"KNIEJA"

Cygierki, Krzywe Potoki, Oddział 101

"SOKÓŁ"

Żegiestów (Przekaźnik, Żariki) zakończenie polowań w obwodzie nr 232

21.

15.01.2023

"SZARAK"

Zeliny Las

"MELSZTYN"

Stróże/Wola Stróska, Filipowice

"BÓR"

Wytrzyszczka

"KNIEJA"

Cygierki, Krzywe Potoki, Oddział 101

22.

21.01.2023

"KNIEJA"

Lipnica Dolna, Las Miejski, Dominiczna Góra

23.

22.01.2023

"SZARAK"

Południowy Stok Machulec

"MELSZTYN"

REZERWOWE

"BÓR"

Witowice

"KNIEJA"

Lipnica Dolna, Las Miejski, Dominiczna Góra

24.

28.01.2023

"KNIEJA"

Tymowa, Lipnica Dolna

25.

29.01.2023

"SZARAK"

Będzieszyna, Wytrzyszczka

"MELSZTYN"

REZERWOWE

"KNIEJA"

Tymowa, Lipnica Dolna

26.

05.02.2023

"BÓR"

Pola Iwkowskie

27.

12.02.2023

"SZARAK"

Machulec

28.

19.02.2023

"BÓR"

Tymowa

29.

26.02.2023

"SZARAK"

Inwentaryzacja

Czytaj więcej...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków na wsparcie wymiany pokryć dachowych z materiałami szkodliwymi w gospodarstwach.

17 października – 15 listopada 2022 r.