Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że od dnia 29.04.2024 r. na terenie Gminy Czchów będą prowadzone prace związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Prace taksacyjne prowadzone będą przez pracowników firmy LAS-R Sp. z o.o., wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Sporządzone projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone do publicznego wglądu, w siedzibie urzędu miasta w późniejszym terminie, o którym osoby zainteresowane zostaną poinformowane.

Czytaj więcej...

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Miejski w Czchowie dzięki dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn.: „Zaopatrzenie gospodarstw domowych w kompostowniki na terenie Gminy Czchów”, bezpłatnie użyczy mieszkańcom przydomowe kompostowniki o pojemności minimum 720 litrów, do wykorzystania na potrzeby gospodarstwa domowego, które po upływie terminu obowiązywania umowy staną się własnością właściciela nieruchomości.

Mieszkańcy którzy złożyli wstępną deklarację i byli zainteresowani otrzymaniem kompostownika w dniach 29 i 30 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Czchowie w godzinach od 8:00 do 17:00 są proszeni o podpisanie umów użyczenia na kompostowniki. Istnieje możliwość podpisania umowy po w/w terminie w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie lub pod numerem telefonu 14 66 21 731 lub 14 66 21 742 w godzinach pracy Urzędu.

W dniach od 12 czerwca do 20 czerwca 2024r. przewidywany jest termin bezpłatnego przekazania kompostowników. Szczegółowe informacje będziemy przekazywać mieszkańcom na dalszym etapie realizacji projektu.

Projekt finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego.

 Załączniki:

1. Zarządzenie nr 88/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 24 kwietnia 2024r.

2. Regulamin programu wsparcia finansowego

3. Wniosek o użyczenie przydomowego kompostownika

4. Umowa użyczenia kompostownika

Czytaj więcej...

Podsumowanie akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę! 2024” 22 marca – 22 kwietnia 2024 r.

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.”
Florian Plit                                          

Na świecie obchodzi się go nieprzerwanie od 1970 r. W Polsce od lat 90. XX wieku. Mowa o przypadającym 22 kwietnia Dniu Ziemi. To coroczne wydarzenie ma na celu promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą. Hasło przewodnie Dnia Ziemi 2024 „Planeta kontra plastik” zwraca uwagę na konieczność ograniczenia produkcji i wykorzystywania tworzyw sztucznych w trosce o zdrowie ludzi i planety.

Czytaj więcej...

 

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku odnośnie przeprowadzenia akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w terminie od 20 do 26 kwietnia 2024r. wraz z Komunikatem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Komunikat_Małopolskiego_Wojewódźkiego_Lekarza_Weterynarii.pdf

PIW_Brzesko_pismo_wiosenna_akcja_szczepienia_lisów_2024_rok.pdf

W związku z awarią na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2024 roku wystąpią przerwy w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowościach: Czchów ul. Pęcherska Góra, część miejscowości Będzieszyna i Wytrzyszczka.

Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 17:00

Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

 

W ramach realizacji projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA, Gmina Czchów wraz ze Starostwem Powiatowym w Brzesku, oraz przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, rozpoczęła obchody III Małopolskiego dnia dla Klimatu w Powiecie Brzeskim.

25 marca miały miejsce dwa wydarzenia. Pierwszym, było spotkanie informacyjne z zakresu Programu „Czyste Powietrze” i ochrony powietrza, które poprowadziła i konsultacji udzielała Pani Justyna Jesionek - Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Krakowie.

W tym samym czasie, pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzesku - w tym doradca ds. klimatu i środowiska, przeprowadzili bardzo ważną akcję ekologiczną promującą III Małopolski dzień dla Klimatu, która polegała na tym, że mieszkańcy gminy Czchów, w zamian za 10 sztuk zużytych baterii lub 5 sztuk zużytych żarówek mogli otrzymać sadzonkę krzewu lub drzewa owocowego. Do wyboru była: borówka amerykańska, jeżyna bezkolcowa, wiśnia, jabłoń, grusza, brzoskwinia i śliwka. Następnie, otrzymane rośliny - zgodnie z hasłem: „Otrzymaną sadzonkę zasadź dla klimatu”, należało jak najszybciej zasadzić. Sadzonki drzew i krzewów zakupione zostały ze środków Powiatu Brzeskiego w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”.

W drugim dniu obchodów III Małopolskiego Dnia dla Klimatu, swoje stoisko edukacyjne wraz z sadzonkami drzew leśnym miały Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko, które również spotkało się z wielkim zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych. Osoby odwiedzające stoisko mogły dowiedzieć się ciekawych i ważnych rzeczy na temat zmian klimatycznych oraz potrzeby ochrony środowiska.

Cieszy niezmiernie fakt, że III Małopolski Dzień dla Klimatu spotkał się z dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Akcja ta pokazała jak ważne dla ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza są nawet pojedyncze działania.

dzien_klimatu_CzchowIMG 20240326 104042 kopia

 433933683 825544046278392 1350019950536628650 n431551531 825544376278359 317835602442970671 nIMG 20240326 105156

Czytaj więcej...

W związku z awarią na Ujęciu Wody w Czchowie uprzejmie informujemy, że w dniu 05 kwietnia 2024 roku mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w całej Gminie Czchów

Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 20:00

Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że na cmentarzach w Czchowie znajdują się regały, na których można pozostawić niepotrzebne nam znicze, które mogą posłużyć komuś innemu. Znicze do ponownego użytku to rozwiązanie ekonomiczne i ekologiczne. Warto z niego skorzystać.

Na regale można zostawić znicze, których nie będziemy już ustawiać na nagrobkach naszych bliskich. Inni mogą z nich skorzystać – za darmo zabrać, włożyć wkład i postawić na innym grobie. Ważne, żeby znicze, którymi chcemy się podzielić, były nieuszkodzone. To połączenie ekonomii i ekologii – wcześniej wiele zniczy, które świeciły zaledwie kilkadziesiąt godzin, a na które brakowało już miejsca na pomniku – lądowały w koszu na śmieci.

Regał na znicze jest ciekawym projektem pokazującym, że segregacja odpadów może też mieć wymiar związany z ekologią społecznościową i społecznym wsparciem.

Dzięki ponownemu wykorzystaniu zniczy, nie trafiają one do kontenera z odpadami zmieszanymi. Są nadal wykorzystywane co skutecznie zmniejszać ilość produkowanych śmieci.

 

Do pobrania (plik pdf): Ostrzeżenie meteorologiczne nr 70- silny wiatr/2-silny wiatr/1-zbiorczo

Czytaj więcej...

W związku z awarią na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że w dniu 27 marca 2024 roku wystąpią przerwy w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowości: Złota

Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 15:00

Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Czytaj więcej...

Urząd Miejski w Czchowie informuje, że na terenie gminy pojawiły się wilki, które widziane były w ostatnim czasie m.in. w Tymowej oraz w Piaskach-Drużkowie. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie poniższych zasad w kontakcie z wilkami.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na bezpłatne badanie mammograficzne dla kobiet w wieku 45-74 lat. Badanie nie wymaga skierowania i jest bezpłatne co 24 miesiące.

Kiedy?
poniedziałek 15 kwietnia 2024 r. od 10:00 do 17:00.

Czytaj więcej...

Od lat władze gminy Czchów we współpracy z zainteresowanymi stowarzyszeniami realizują różnorodne zadania inwestycyjne oraz inicjatywy społeczne. Działanie to ma różnorodne formy od merytorycznego wsparcia ze strony urzędu przy pisaniu wniosków po realizację zadań publicznych bezpośrednio przez stowarzyszenia.

W dniu 10 marca 2024 r. na profilach Facebook: „Jakub Kowalczyk - Dobry Gospodarz dla Gminy Czchów” oraz KWW „Wspólnota Nowych Możliwości” opublikowano film, w którym Pan Jakub Kowalczyk zadaje pytanie retoryczne

– „Czy faktycznie musimy wydawać 300 tysięcy złotych rocznie na paliwo do samochodów służbowych?”

W filmie tym, jak zaznacza na wstępie swojej wypowiedzi, Pan Jakub Kowalczyk, przedstawia dwa kroki redukcji zadłużenia, a pierwszym z nich ma być redukcja zbędnych kosztów.

W odniesieniu do tej części filmu i zadanego pytania poniżej przedstawiam zestawienie wydatków na paliwo w roku 2023 oraz zaplanowane wydatki na rok 2024.

Warto, zanim udzielimy odpowiedzi na to pytanie zwrócić uwagę, że paliwo nie jest zużywane tylko i wyłącznie przez samochody służące do przewozu pracowników urzędu, na ten cel w roku 2023 wydano kwotę 7 088,96 zł tj. na dwa samochody: Ford Custom oraz Fiat Doblo, czyli średnio na jeden samochód miesięcznie przypada kwota 295,40 zł.

Pozostałe pojazdy i sprzęty, to:

  1. Samochody straży OSP, quady, piły motorowe, motopompy, łódź motorowa wykorzystywane przez naszych strażaków ochotników do akcji.
  2. Pojazdy i sprzęty spalinowe wykorzystywane w Referacie Usług Komunalnych: koparka, 3 traktory, 3 busy i półciężarówka, piły motorowe, kosy spalinowe, kosiarki.
  3. Bus do przewozu osób niepełnosprawnych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: „W mojej ocenie nie można oszczędzać na żadnym z wymienionych obszarów bardziej, niż jest to obecnie czynione.”

Marek Chudoba – Burmistrz Czchowa

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM DLA PEŁNEGO OBRAZU, aby Państwo mogli sami wyrobić sobie zdanie na temat wydatków na paliwo, zestawienie i strukturę wydatków na paliwo w roku 2023 oraz zaplanowane wydatki i ich strukturę na rok 2024. Dodatkowa zamieszczam zestawienie średnich cen paliwa zakupionego przez Gminę Czchów w okresie od stycznia 2023 r. do lutego 2024 r.. Wyliczenia średnich dokonano na podstawie faktur.

 Zestawienie wydatków Gminy Czchów na paliwo

Czytaj więcej...
Burmistrz Czchowa oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Czchów zapraszają wszystkich gości na „Dni Otwarte" w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych w Czchowie.
Obiekt, który dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu z budżetu państwa oraz środkom własnym Gminy Czchów nabrał zupełnie nowego wyglądu ale także uzyskał pełne wyposażenie gastronomiczno – usługowe, będzie miejscem pełnym aromatów i smakołyków.
Kilkudniowe wydarzenia będzie okazją do degustacji specjałów lokalnej kuchni, zakupu tych wyrobów oraz rękodzieła i ozdób świątecznych.
Każde z KGW przygotowało bogatą ofertę dań oraz różnego rodzaju słodkości m.in. serników, jabłeczników babeczek czy pierników. 
Zapraszamy wszystkich do Inkubatora w Czchowie!

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Czchów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie II informuje, co następuje: