INFORMACJA  Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

 1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie wchodzą:

Lp.

Imie i nazwiskoFunkcja

1.

Agnieszka Edyta Dudek

Przewodniczący Komisji

2.

Katarzyna Dzięgiel

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Anna Maria Gaweł

Członek Komisji

4.

Alicja Aleksandra Jędrzejek

Członek Komisji

5.

Urszula Marta Kamieniarz

Członek Komisji

6.

Anna Magdalena Kanownik

Członek Komisji

7.

Małgorzata Renata Karpiel

Członek Komisji

8.

Kamil Wojciech Szkaradek

Członek Komisji

9.

Maria Władysława Wójcik

Członek Komisji

 1. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie mieści się w Urzędzie Miejskim w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów, tel. 601 946 808.
 1. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na burmistrza Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

1) 06.03.2024 r. (środa) w godz. 12:00 - 13:00;
2) 08.03.2024 r. (piątek) w godz. 14:00 - 15:00;
3) 11.03.2024 r. (poniedziałek) w godz. 14:00 - 15:00;
4) 14.03.2024 r. (czwartek) w godz. 15:00 - 16:00.

Przewodniczący
 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie

(-) Agnieszka Edyta Dudek

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej znajduje się na stronie https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-czlonkiem-obwodowej-komisji-wyborczej

Indywidualne zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. https://tarnow.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/indywidualne-zgloszenie-kandydata-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej-w-wyborach-samorzadowych-za

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego” Przeciwdziałanie  uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r.

 1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie wchodzą:

Lp.

Imię i nazwiskoFunkcja

1.

Agnieszka Edyta Dudek

Przewodniczący Komisji

2.

Katarzyna Dzięgiel

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Anna Maria Gaweł

Członek Komisji

4.

Alicja Aleksandra Jędrzejek

Członek Komisji

5.

Urszula Marta Kamieniarz

Członek Komisji

6.

Anna Magdalena Kanownik

Członek Komisji

7.

Małgorzata Renata Karpiel

Członek Komisji

8.

Kamil Wojciech Szkaradek

Członek Komisji

9.

Maria Władysława Wójcik

Członek Komisji

 1. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie mieści się: w Urzędzie Miejskim w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów, tel. 146621710
 1. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

1) 29.02.2024 r. (czwartek) w godz. 12:00 - 16:00;
2) 01.03.2024 r. (piątek) w w godz. 11:00 - 15:00;
3) 02.03.2024 r. (sobota) w godz. 8:00 - 12:00;
4) 04.03.2024 r. (poniedziałek) w godz. 12:00 - 16:00.

Przewodniczący
 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie

Agnieszka Edyta Dudek

Do pobrania: informacja w wersji pdf

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego” Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i patologiom społecznym w 2024 r. 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego” Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i patologiom społecznym w 2024 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego” Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i patologiom społecznym w 2024 r. 

W pierwszej połowie 2024 roku NATO Supreme Headquarters Alied Powers Europe (SHAPE) - Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie organizuje na starym kontynencie największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenie wojskowe pk. STEADFAST DEFENDER 2024 (STDE24) będące federacją kilkunastu ćwiczeń narodowych (sojuszniczych), w tym polskiego ćwiczenia pk. DRAGON-24.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w 2024 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są zarówno metodą wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez pracowników Urzędu (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Statystyczne badania rolnicze realizowane w województwie małopolskim

Dziękujemy za Państwa udział w badaniach rolnych!

Dzięki Państwu wiemy

 • Jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie na przestrzeni lat,
 • Jak zmienia się opłacalność produkcji rolniczej,
 • Jak kształtuje się produkcja zwierzęca,
 • Jaki jest stan pogłowia zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Tajemnica statystyczna

Informacje przekazane ankieterom są objęte tajemnicą statystyczną. Zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz.

Wybrane badania

 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R),
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S),
 • Badanie pogłowia drobiu i produkcji zwierzęcej (R-ZW-B).

Więcej informacji

Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie

Telefony: +48695256281, +48532459441, +48126563032;

Infolinia: +48222799999;

Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl.

Czytaj więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Czytaj więcej...

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż zaplanowane zostały spotkania informacyjno - konsultacyjne dla beneficjentów obszaru Śliwkowego Szlaku rozliczających wnioski składane w naborach na realizację zadań w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Beneficjenci ww. podziałania mają czas na rozliczenie dotacji do 30 czerwca 2024 r.

Spotkania odbywać się będą w formie spotkań indywidualnych, tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 14 68 44 549 lub mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przewidziany czas jednego spotkania to 30 min. Więcej informacji o spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych udziela biuro Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku''. Szkolenia są bezpłatne, a szczegółowy harmonogram spotkań wraz z ich tematyką znajduje się poniżej. W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkania.

Harmonogram spotkań informacyjno – konsultacyjnych w 2024 roku:

Lp.

Tematyka

Data

Godzina

Miejsce

Gmina

1.

Wnioski o płatność, rozliczanie wniosków składanych w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

7 luty 2024 r.

10.00 – 15.00

Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

Iwkowa


belka sliwka

Zarząd Stowarzyszenia „Wrota Karpat" zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wrota Karpat", które odbędzie się dnia 7 lutego 2024 r. tj. środa o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Miasta Brzeska.

Do pobrania (plik pdf): porządek obrad

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Czchów na spotkanie informacyjne dotyczące Projektu parasolowego w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

Spotkanie odbędzie się 31.01.2024 r. o godzinie 16:00, w sali Kina "Baszta".

Zachęcam do licznego udziału.

Burmistrz Czchowa przypomina, że każdy rolnik posiadający powyżej 1 ha użytków rolnych, może otrzymać zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać dotację należy w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 29 lutego br. złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć faktury imienne na zakup oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. oraz w przypadku posiadania bydła, koni, świń, owiec lub kóz zaświadczenie z ARIMR.

Czytaj więcej...

 W związku z ogłoszeniem przez Samorząd Województwa Małopolskiego naboru wniosków do pilotażowego programu polegającego na zakupie przez gminy kompostowników dla mieszkańców uprzejmie informuję, że Urząd Miejski w Czchowie przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców gminy zainteresowanych otrzymaniem nieodpłatnie kompostownika o pojemności minimum 720 litrów. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają na początku w użyczenie kompostownik, który docelowo zostanie przekazany na własność mieszkańca.

Osoby zainteresowane otrzymaniem przydomowego kompostownika proszone są o złożenie w dniach od 24 stycznia do 31 stycznia 2024 roku ankiety/wstępnej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Czchowie pok. nr 13 lub przesłanie e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzony nabór ankiet/wstępnych deklaracji jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie. Podjęcie przez Gminę Czchów działań w zakresie programu jest uwarunkowane pozytywną decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego o przyznaniu środków finansowych.

Pobierz: Ankieta - Deklaracja Kompostowniki

Uwaga! W przypadku dużego zainteresowania decydować będzie kolejność złożonych ankiet (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Czchowie).

Dodatkowe informacje można uzyskać:

- w Urzędzie Miejskim w Czchowie pok. 13 tel.: 14 66 21 738 w godzinach pracy urzędu;

- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/2-mln-zl-na-kompostowniki-w-kazdej-gminie-w-malopolsce